-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Tør ikke barnevernet la foreldre ha egne barn?

Til tross for støtte både fra menneskerettighetsdomstolen, norsk høyesterett og Europarådet, for at norske foreldre også kan ha barn, så synes norsk barnevern ikke tør å la dem ha dette. Eller er det andre grunner som ligger bak de nå st Les mer »

  10. september 2021 17:53 / Olav Sylte

Erstatningsras mot norske barnevernkontor

Vi anbefaler alle som mener seg utsatt for systemsvikten om å kontakte advokater de har benyttet, og be dem vurdere mulighetene for erstatningskrav. Les mer »

28. januar 2021 14:24 / Olav Sylte

Vant barnevernsak for andre gang i lagmannsrett

Det har vært et tosifret antall rettslige prosesser som har innbefattet alle instanser, og som familien for samtlige har "vunnet" frem med til slutt - selv om kampen har vært lang og familien måtte flytte utenlands. Les mer »

18. januar 2021 11:12 / Olav Sylte

Medhold i 9 barnevernsaker i Høyesterett hittil i år

Hittil i år har vårt kontor fått medhold i 9 barnevernsaker i Høyesteretts ankeutvalg. Lagmannsrettene er blitt bedt om å behandle ankene på nytt. Les mer »

12. oktober 2020 21:58 / Olav Sylte

Meddommere gav blaffen i EMK og EMD

Dommen som falt i Moss tingrett i dag er ikke mindre enn en rettsskandale og viser at det kan bli nødvendig å rydde opp i utvalget av hvem som kan tjenestegjøre som meddommere i barnevernsaker. Les mer »

1. oktober 2020 17:49 / Olav Sylte

Systematiske menneskerettighets-brudd ved tilbakeføringssaker

I går avgjorde Høyesterett i realiteten at krav om tilbakeføring av barn etter 4-21, ikke kan nektes behandlet med den begrunnelse at det tidligere er fastslått at barnet er blitt knyttet til fosterhjem. Problemet er imidlertid at fylkes Les mer »

16. september 2020 15:55 / Olav Sylte

Systematisk tilsidesettelse av barnets beste

Det dreier seg om systematiske lovbrudd hvor barnets beste settes til side, og hvor sentrale myndigheter samtidig fremstiller det som at nå er alt så mye bedre. Les mer »

  9. september 2020 19:28 / Olav Sylte

EMD nekter norsk barnevern omkamp

Les mer »

8. september 2020 15:15 / Katja Hakvaag

Norsk barnevern vil ha omkamp i EMD

Uansett må en forvente at norsk barnevern inntil annet blir bestemt, forholder seg til det som er blitt lagt til grunn ved Lobben-saken og senere fellelser. Les mer »

7. september 2020 11:25 / Katja Hakvaag

Vårt nye gode barnevern?

Barnevernet fikk i dag en 10-åring pågrepet av politiet i Trøndelag, slik at 10-åringen med tvang ble satt i politets kassebil og kjørt av sted. Dette er slik kriminelle forbrytere blir håndtert når de blir arrestert. Er dette vårt nye Les mer »

6. september 2020 14:6 / Olav Sylte

Barnevernet tapte sak om tvangsplassering av søskenflokk

Fylkesnemnda fant det ikke nødvendig og heller ikke at det var til barnas beste, å flytte søskenflokken i fosterhjem. Barnevernet burde heller la familien forsøke mer konkrete hjelpetiltak. Les mer »

5. september 2020 16:32

Barnevernet ville tvangsplassere klassens beste elev!

Fylkesnemnda har nå avgjort saken. Barnevernet fikk ikke medhold. Saken ble avgjort til ungdommens fordel. Les mer »

5. september 2020 14:19 / Olav Sylte

Planløst barnevern

Ledelsen i Bufdir bør gå av! Les mer »

  30. juni 2020 14:23 / Olav Sylte

Rekordlavt antall omsorgsovertakelser

Bufdir har nå offentliggjort årsrapport for 2019. Les mer »

5. mai 2020 20:55 / Olav Sylte

Foreslår drastisk endring av barnevernprosessen

Utvalg foreslår at kommuneadvokaten ikke skal få lese opp gamle barnevernsdokumenter. Les mer »

1. mai 2020 21:28 / Olav Sylte

Høyesterett opphevet barnevernsak

Lagmannsretten skulle under enhver omstendighet bragt på det rene om (barnet) aktet å gjøre sine partsrettigheter gjeldende. Les mer »

  12. februar 2020 10:30 / Tina Ueland

Søskenkrangling endte med fosterhjem

Det hører med til historien at barnas adferd ble enda verre da barna ble tatt ut av hjemmet og plassert i fosterhjem. Det ble så ille, at de også måtte splittes fra hverandre, i hvert sitt fosterhjem. Nå har tingretten sagt stopp. Les mer »

1. november 2019 20:38 / Olav Sylte

Blir vanskelige for barnevernet å splitte familier

Høyere rettsinstanser og EMD vil måtte slippe inn saker på løpende bånd slik vi har sett de siste ukene, om ikke barnevernet selv ordner opp og erklærer at de nå vil skjerpe seg. Les mer »

  23. oktober 2019 11:28 / Olav Sylte

Barn vil vokse opp i sine egne hjem

To uavhengige saker avgjort i løpet av ei uke, illustrerer et viktig poeng; nemlig at barn vil vokse opp i sine egne hjem og at det er vanskelig å få dem til å endre ønske om nettopp det. Les mer »

  4. juni 2019 13:15

Straffbar sharenting om egne barn

Det er uheldig at det ble denne saken som ble norsk "prøvesak" om sharenting. Saken gjelder jo et tilfelle hvor det egentlig var det offentlige som var motpart. Les mer »

  9. april 2019 20:2 / Olav Sylte

Ble nektet å være rettslig medhjelper for bror

Nå har lagmannsretten opphevet tingrettens avgjørelse. Les mer »

8. april 2019 17:42 / Olav Sylte

Vil ha lovhjemmel for vandelsattest for fylkesnemndsledere

Fra statsråd i dag. Les mer »

5. april 2019 12:39 / Tina Ueland


Se flere artikler »