Barnevern:

Fri rettshjelp uten egenandel i prosessaker (akuttvedtak og omsorgsovertakelse/tilbakeføring/samvær/hjelpetiltak med tvang, som behandles av fylkesnemnda eller domstolen). 

Undersøkelsessaker faller utenfor ordningen med fri rettshjelp, det samme gjelder bistand i perioden etter at sak er avgjort endelig i nemnd eller rett, frem til evt. 1 års frist er gått ut og ny endringssak er igangsatt. Arbeid i denne perioden må i så fall betales på egen hånd. Timepris er fra kr. 1.200 + mva. 

Bistandsadvokat:

Fri rettshjelp dersom du har krav på oppnevnt bistandsadvokat.
Timepis kr. 1.600,- + mva hvor det ikke er krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat.

Straffesaker:

Fri rettshjelp dersom det er tatt ut tiltale for retten og det ikke først er gitt forelegg eller saken bare dreier seg om kjøring i påvirket tilstand.

Barnefordeling:

Timepris fra kr. 1.600,- + mva.

Fri rettshjelp etter rettshjelpsordningen dersom inntekts- og formuesvilkårene er oppfylt. Les mer om vilkårene her.

Skifteoppgjør ved skilsmisse:

Timepris fra kr. 2.000,- + mva. Ikke fri rettshjelp.

Bolig og eiendom:

Timepis fra kr. 2.200,- + mva.

Ved forsikringsdekning betales bare egenandel. De fleste som har innbo- eller villaforsikring, har dekning av advokatkostnader knyttet til den aktuelle eiendom som bebos.

Oppsigelse i arbeidsforhold:

Timepris fra kr. 1.800 + mva. 

Fri rettshjelp etter rettshjelpsordningen dersom inntekts- og formuesvilkårene er oppfylt. Les mer om vilkårene her.

Trygderett:

Timepris fra kr. 1.600,- + mva i andre tilfeller.

Fri rettshjelp etter rettshjelpsordningen dersom inntekts- og formuesvilkårene er oppfylt. Les mer om vilkårene her.

Arv:

Timepris fra kr. 2.000 + mva.

Forretningsjuridiske saker:

Timepris fra kr. 2.500 + mva.

Øvrige sakstyper:

Timepris fra kr. 2.000 + mva.

I noen øvrige sakstyper kan det også være forsikringsdekning for tvister tilsvarende det som står ovenfor for bolig og eiendom. Dette kan vi undersøke nærmere for deg på forespørsel.

Advokatassistent:

For arbeid advokatassisent utfører, faktureres fast timesats tilsvarende den offentlige sats.

Del denne siden: