Barnevernet ville tvangsplassere klassens beste elev!

Illustrasjonsbilde fra Istockphoto

Barnevernet ville tvangsplassere klassens beste elev!

Fylkesnemnda har nå avgjort saken. Barnevernet fikk ikke medhold. Saken ble avgjort til ungdommens fordel.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 5. september 2020

Det er ikke alltid at god konsentrasjon og gode skoleresultater hjelper så mye, når barnevernet skal måle hva som er best for barn. Til tross for at ungdommen gikk ut som den beste eleven i klassen og med snittkarakter på hele 4,6 ,ved avgang fra ungdomsskolen for 3 måneder siden, mente barnevernet at ungdommen ville ha det bedre i et fremmed fosterhjem. Dette både mot ungdommens egen og foreldrenes vilje (tvang etter barnevernloven § 4-12).

Fylkesnemnda i Oslo og Akershus har nå behandlet saken (FOA-2020/001376). Vedtak ble avsagt denne uken. Barnevernet fikk ikke medhold i sitt krav om tvangsplassering. Foreldrene ble bistått av advokat Olav Sylte og ungdommen av advokat Gracja Skallerud.

Fylkesnemnda mente at det i stedet skulle settes inn familieveiledning. I tillegg skulle ungdommen få støttekontakt som ungdommen tidligere hadde hatt. Dette hadde barnevernet avsluttet til tross for at både ungdommen og foreldrene ønsket tiltaket.

Del denne siden: