Erstatningsras mot norske barnevernkontor

Illustrasjonsbilde Istock

Erstatningsras mot norske barnevernkontor

Vi anbefaler alle som mener seg utsatt for systemsvikten om å kontakte advokater de har benyttet, og be dem vurdere mulighetene for erstatningskrav.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 28. januar 2021

Norsk barnevern er blitt dømt i Menneskerettighetsdomstolen 7 ganger siste halvannet år.  Det ventes videre mange titalls domfellelser i månedene fremover, i saker som allerede ligger til behandling ved menneskerettighetsdomstolen. Nå starter rettsoppgjøret om erstatning.

Domfellelsene i Menneskerettighetsdomstolen utgjør bare toppen av et isfjell. De færreste har orket å bringe sakene sine inn der i en prosess som tar flere år. Det kan dreie seg om mange tusen foreldre og barn, som nå kan ha rett til kompensasjon fra myndighetene for de feilgrep som er tatt.

Vi har allerede begynt å sende ut krav om erstatning for klienter vi har hatt (oppreisningserstatning).

Begrunnelsen for erstatningskravet, er at barnevernkontoret har tatt omsorgen uten samtidig å arbeide for gjenforening. I svært mange tilfeller har barnevernet urettmessig bestemt seg for oppvekstplassering med en gang, og derved ikke foretatt seg noe som helst for å utvikle tilknytningen mellom foreldre og barn. Det er ikke satt inn veiledning for å oppnå tilbakeføring og det er ikke gitt samvær ut fra en målsetting om gjenforening, slik at båndene mellom foreldre og barn utvikles videre i positiv retning. I stedet har barnevernet utviklet bånd til fosterhjem og andre, og redusert tilknytningen til biologisk familie. Dette innebærer en systematisk motarbeiding av gjeldende internasjonal menneskerett. 

Barnevernkontorene har fått med seg både nemnder og domstoler, men det fritar ikke for kommunenes selvstendige ansvar.. 

Vi anbefaler alle som mener seg utsatt for slike overtramp om å kontakte advokater de har benyttet, og be dem vurdere mulighetene for erstatningskrav. 

Vi håper med dette at myndighetene tar ansvar og oppretter en egen erstatningsordning under sivilrettsforvaltningen, som gjør det enkelt for utsatte å søke erstatning.

Del denne siden: