Rekordlavt antall omsorgsovertakelser

Kilde: Bufdir årsrapport 2019

Rekordlavt antall omsorgsovertakelser

Bufdir har nå offentliggjort årsrapport for 2019.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 5. mai 2020

Antallet offentlige omsorgsovertakelser av barn har gått ned, og tallet har ikke vært så lavt siden statistikkregistreringen startet i 2008. I 2019 ble falt det 781 fylkesnemndsvedtak hvor barn ble plassert i fosterhjem i følge Bufdirs årsrapport for 2019 som nå er offentliggjort.

Det er grunn til å anta at antallet blir enda lavere for 2020. Dette skyldes innskjerpingen fra Menneskerettighetsdomstolen i tillegg til korona-situasjonen som har gjort at færre slike saker vil bli ført for nemnda i inneværende år.

Les hele 2019-årsrapporten fra Bufdir her.

Del denne siden: