Medhold i 9 barnevernsaker i Høyesterett hittil i år

Høyesterett

Medhold i 9 barnevernsaker i Høyesterett hittil i år

Hittil i år har vårt kontor fått medhold i 9 barnevernsaker i Høyesteretts ankeutvalg. Lagmannsrettene er blitt bedt om å behandle ankene på nytt.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 12. oktober 2020

Vi har fått medhold i Høyesteretts ankeutvalg i hele 9 barnevernsaker hittil i år. Den siste av disse, fikk vi så sent som i dag. I gjennomsnitt har vi derved mottatt opphevelse av lagmannsrettenes avgjørelser, nesten en gang hver måned i perioden. 

Høyesterett har hittil i år opphevet totalt 37 lagmannsrettsavgjørelser hvor anker er nektet fremmet hittil i år, disse 9 sakene våre inkludert. Vårt kontor er det kontoret som har hatt klart flest slike saker hvor private parter er gitt medhold i krav om opphevelse hittil i år.

Vi er svært fornøyd med resultatet, men samtidig noe oppgitt over at et så stort antall lagmannsrettsavgjørelser ikke har holdt mål. 

For alle sakene gjelder det at Høyesterett har ansett det som brudd på EMK artikkel 8, at tingrettenes dommer er blitt stående med den begrunnelse lagmannsrettene har gitt.

De aktuelle sakene er:

HR-2020-1932-U

HR-2020-1203-U

HR-2020-1023-U

HR-2020-1013-U

HR-2020-1012-U

HR-2020-998-U

HR-2020-979-U

HR-2020-940-U

HR-2020-305-U


Del denne siden: