Norsk barnevern vil ha omkamp i EMD

Norsk barnevern vil ha omkamp i EMD

Uansett må en forvente at norsk barnevern inntil annet blir bestemt, forholder seg til det som er blitt lagt til grunn ved Lobben-saken og senere fellelser.

Katja Hakvaag

Forfatter: Katja Hakvaag
Publisert: 7. september 2020

I dag diskuterer EMD (Menneskerettighetsdomstolen) Norge. Nærmere bestemt om Norges anker over de to siste fellelsene i barnevernsaker i EMD, hvor Norge ble felt for menneskerettighetskrenkelse, skal slippes inn til behandling i Storkammeret. 

Regjeringsadvokaten uttalte til rett24 for noen måneder siden, at EMD allerede kan ha ombestemt seg med hensyn til kritikken som er blitt fremført mot norsk barnevern ved Lobben-saken.

– De generelle prinsippene i Strand Lobben bygger på et ganske skjørt flertall, og de dommene som er kommet etterpå, gir etter min klients oppfatning grunnlag for å spørre om den balanserte avveiningen fra Strand Lobben er i behold, uttalte han til nettstedet.

Dersom EMD godtar å behandle de to ankene fra Norge, vil det bli ny behandling i Storkammeret om hva som skal anses som barns beste. En avgjørelse her vil tidligst kunne foreligge neste år. Inntil da må en forvente at norsk barnevern forholder seg til det som er blitt lagt til grunn ved dagens fellelser.

Del denne siden: