Vant barnevernsak for andre gang i lagmannsrett

Illustrasjonsbilde: Istock

Vant barnevernsak for andre gang i lagmannsrett

Det har vært et tosifret antall rettslige prosesser som har innbefattet alle instanser, og som familien for samtlige har "vunnet" frem med til slutt - selv om kampen har vært lang og familien måtte flytte utenlands.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 18. januar 2021

Ei mor som ble fratatt omsorgen for alle sine barn i 2015, "rømte" kort tid deretter til Sverige for å etablere seg der. Frostating lagmannsrett har nå for andre gang over en 2-års periode, gitt henne medhold i at hun kan gi forsvarlig omsorg. Denne gang for ytterligere et barn (11 år).

Dommen ble avsagt av lagmannsretten 15. januar 2021 (20-075892ASD-FROS). Dette er andre gang Frostating lagmannsrett behandler barnevernsak for familien. Forrige gang var i 2018, og også den gang ble mor gitt medhold. Barnevernet anket da til Høyesterett og påstod da forgjeves overfor Høyesterett, at ledende lagdommer var uegnet til å behandle barnevernsaker. Høyesterett avviste deretter barnevernets anke.

Lagmannsretten nektet i denne saken først å behandle saken på nytt. Mor anket denne avgjørelsen til Høyesterett og hun fikk i fjor medhold i at en slik nektelse ville være i strid med menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8 om retten til familieliv. Høyesteretts ankeutvalg opphevet lagmannsrettens avgjørelse, og av denne grunn måtte lagmannsretten nå for andre gang gi mor mulighet for full behandling i lagmannsretten av barnevernsak. 

Barnevernet ble av undertegnede i høst klaget inn for ulovlig voldsbruk i forbindelse henting av barnet etter samvær. Les mer om foranledningen til det her.

Advokatfirmaet Sylte har bistått mor siden 2015. Det har vært et tosifret antall rettslige prosesser som har innbefattet alle instanser,  og som familien for samtlige har "vunnet" frem med til slutt. 

Vi gratulerer familien med den siste avgjørelsen og ønsker lykke til!

Del denne siden: