Vårt nye gode barnevern?

Privat bilde

Vårt nye gode barnevern?

Barnevernet fikk i dag en 10-åring pågrepet av politiet i Trøndelag, slik at 10-åringen med tvang ble satt i politets kassebil og kjørt av sted. Dette er slik kriminelle forbrytere blir håndtert når de blir arrestert. Er dette vårt nye gode barnevern?

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 6. september 2020

Da 10-åringen ønsket forlenget samvær med familien, ringte barnevernet til politiet og fikk barnet hentet med makt. Barnet ble tvangsløftet og satt inn i politiets fangebil, og kjørt av sted fra familiens samværssted. Alt på ordre fra barnevernkontorets ansvarlige som satt i en bil et stykke fra.

Hendelsen skjedde i Trøndelag i dag, og det er nå for andre gang i løpet av en måned. Forrige gang ble barnet endatil akuttplassert fra fosterhjemmet, til fremmed beredskapshjem fordi det ikke ønsket å bo i fosterhjemmet. Jeg har bistått denne moren nå i 5 år, og finner det nødvendig å nå si fra ved å omtale det som skjer. 

Saken er spesiell, da barnet ikke får bo hos sin mor fordi barnevernet mener at hun nå har for mange barn. Hun har tidligere hatt en tilsvarende sak om to av 10-åringens eldste søsken i fylkesnemnd, og her tapte barnevernet. Disse barna bor fortsatt hos sin mor. Så har hun hatt en tilsvarende sak om 2 andre søsken, og også her tapte barnevernet. Riktignok først i lagmannsretten. Disse 2 bor også hos mor. Til slutt har hun hatt en tilsvarende sak om et nyfødt barn, som hun fødte i utlandet. Også her anla barnevernet sak men tapte også den. Til sammen bor det derfor i dag 5 andre barn, søsken av 10åringen, i morens hjem. 

Ved en anledning for noen år siden, traff barnevernet akuttvedtak og plasserte samtlige av barna i beredskapshjem. De ble som det fremgår ført tilbake en etter en, etter hvert som mor fikk medhold i rettssystemet.

Barnet denne saken gjelder er det 6. barnet. Saken er nå til behandling i lagmannsretten. Dette etter at Høyesterett nylig har pålagt lagmannsretten å ta inn saken til full behandling. Saken skal opp nå i høst.

Barnet  ble sittende bak i politiets kassebil ved transporten. Dette er et kjøretøy beregnet til å transportere fanger og er ikke egnet på små barn. Det var to uniformerte politifolk som stod for tvangshentingen. Familien vurdere nå om det skal kreves etterforskning mot tjenestemennene som forestod tvangshandlingen.

Barnevernets ansvarlige satt i en bil et stykke ifra og bistod ikke selv fysisk med tvangshandlingene.

Del denne siden: