To år unødvendig i fosterhjem

Illustrasjonsbilde: Advokatfirmaet Sylte AS

To år unødvendig i fosterhjem

Både Fylkesnemnder og domstoler kan ta feil. Denne ferske saken hvor avgjørelse ble mottatt i går, er illustrerende. Barnet ble splittet fra sin familie og nettverk i 2 år, før feilen ble rettet opp av rettsvesenet. Barnevernet motsatte seg endatil det. Ikke overraskende tenker kanskje mange.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 20. juni 2018

Verken Fylkesnemnda eller tingretten var i tvil om at det ville være til et barns beste å bli plassert i fremmed fosterhjem, men begge instansene tok feil. Ved nytt nemndsvedtak mottatt i går, snart to år etter feilplasseringen, ble barnet tilbakeført til sitt hjem. Barnevernet ble denne gang ikke hørt med at barnet skulle flyttes til nytt fosterhjem, og på den måten bli kasteball i det offentlige system.

Da nemnda tok omsorgen i 2016 og tingretten senere behandlet sak om overprøving av omsorgsovertakelsen, anførte jeg selv på vegne av mor at:

«Dersom omsorgen fratas mor overfor barnet, er det uansett ikke sannsynlig at barnet vil få det bedre i fosterhjem. Det vil være vanskelig å få tak i fosterhjem, og mange fosterbarn bryter opp fra fosterhjemmene. Barnet vil bo hos sin mor og har allerede avvist beredskapshjemmet, og det er fare for at barnet også vil bryte med fremtidig fosterhjem».

Fylkesnemnda i Agder som har avgjort saken (18/895), erkjenner i den den ferske avgjørelsen som er datert 15. juni 2018, at det jeg den gang uttalte i 2016 på vegne av min klient var korrekt og uttaler nå at:

«Barnet har vært omsorgsovertatt i nær to år, og plasseringen av barnet har ikke vært vellykket i den forstand at barnet nå har flyttet fra fosterhjemmet. Barnevemtjenesten har i dag ikke noe alternativt tilbud klart for barnet. Å arbeide for en videre fosterhjemsplassering i nytt fosterhjem (slik barnevernet ønsker), vil innebære en så stor usikkerhet for barnet at det ikke vil være til barnets beste.

Det er lite som tyder på at man vil lykkes med en ny plassering, og skadene et slikt forsøk vil kunne medføre er etter nemndas vurdering langt større enn det som er forsvarlig.

Mor ble bistått av advokat Katja Hakvaag ved vårt kontor og barnet ble bistått av advokat Elisabeth Hagen, Drammen. Vi gratulerer med avgjørelsen og takker nemnda for at den kan erkjenne at rettssystemet kan treffe feil avgjørelser i slike saker.


Del denne siden: