Katja Hakvaag

Katja Hakvaag

Advokatfullmektig MNA

Hun har mastergrad i juss ved Universitetet i Oslo og har skrevet avhandling om troverdighetsvurderinger i sedelighetssaker.

Før Hakvaag ble ansatt som advokatfullmektig i firmaet, har hun vært utreder her samt juridisk rådgiver for en privat bedrift i 3 år.


+47 96 09 84 39
katja@advokatsylte.no


« Tilbake