-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Rekordlavt antall omsorgsovertakelser

Bufdir har nå offentliggjort årsrapport for 2019. Les mer »

5. mai 2020 20:55 / Olav Sylte

Foreslår drastisk endring av barnevernprosessen

Utvalg foreslår at kommuneadvokaten ikke skal få lese opp gamle barnevernsdokumenter. Les mer »

1. mai 2020 21:28 / Olav Sylte

Høyesterett opphevet barnevernsak

Lagmannsretten skulle under enhver omstendighet bragt på det rene om (barnet) aktet å gjøre sine partsrettigheter gjeldende. Les mer »

  12. februar 2020 10:30 / Tina Ueland

Søskenkrangling endte med fosterhjem

Det hører med til historien at barnas adferd ble enda verre da barna ble tatt ut av hjemmet og plassert i fosterhjem. Det ble så ille, at de også måtte splittes fra hverandre, i hvert sitt fosterhjem. Nå har tingretten sagt stopp. Les mer »

1. november 2019 20:38 / Olav Sylte

Blir vanskelige for barnevernet å splitte familier

Høyere rettsinstanser og EMD vil måtte slippe inn saker på løpende bånd slik vi har sett de siste ukene, om ikke barnevernet selv ordner opp og erklærer at de nå vil skjerpe seg. Les mer »

  23. oktober 2019 11:28 / Olav Sylte

Barn vil vokse opp i sine egne hjem

To uavhengige saker avgjort i løpet av ei uke, illustrerer et viktig poeng; nemlig at barn vil vokse opp i sine egne hjem og at det er vanskelig å få dem til å endre ønske om nettopp det. Les mer »

  4. juni 2019 13:15 / Celia Finckenhagen Lie

Måtte i retten og forsvare egen omsorgsevne

Vi håper at barnevernet lærer av sine feil! Les mer »

  4. juni 2019 11:11 / Monica Bäckstrøm

Straffbar sharenting om egne barn

Det er uheldig at det ble denne saken som ble norsk "prøvesak" om sharenting. Saken gjelder jo et tilfelle hvor det egentlig var det offentlige som var motpart. Les mer »

  9. april 2019 20:2 / Olav Sylte

Ble nektet å være rettslig medhjelper for bror

Nå har lagmannsretten opphevet tingrettens avgjørelse. Les mer »

8. april 2019 17:42 / Olav Sylte

Vil ha lovhjemmel for vandelsattest for fylkesnemndsledere

Fra statsråd i dag. Les mer »

5. april 2019 12:39 / Tina Ueland

Måtte akseptere at familien rømte fra barnevernet

Barnevernet gjorde kuvending og avsluttet saken, etter at lagmannsretten stilte spørsmål ved lovligheten av kommunens saksanlegg. Les mer »

5. april 2019 11:39 / Olav Sylte

Misforstått forslag om barnevern

I morgen tar Stortinget stilling til hvem som er viktigst for norske barn; barnevernkonsulenter eller lærere? Les mer »

  1. april 2019 15:13 / Olav Sylte

Kulturmisforståelse medførte 8 måneder i fosterhjem

Denne uka konstateres det samme. Denne gang ble tvangsseparasjonen mellom barn og foreldre 8 måneder, men på akkurat samme grunnlag; nemlig at de barnevernansatte ikke forstår at mennesker fra andre verdensdeler kan ha en annen kultur en Les mer »

  28. mars 2019 21:52 / Olav Sylte

Betaler for å krenke barns rettigheter!

Det er nå 2019, og det skulle være helt unødvendig å skrive som jeg gjør. Barn som har hatt det vanskelig, bør slippe å bli krenket av de som blir betalt for å skulle hjelpe dem. Les mer »

  8. mars 2019 10:58 / Olav Sylte

Statsministeren grunnleggende uenig med barnevernet - og motsatt

Statsministeren er tydelig på at det ikke blir flere ansatte i norsk barnevern. #heierna-kampanjen førte ikke frem. Les mer »

  6. mars 2019 11:11 / Gunhild Borge

Bruken av akuttvedtak har gått kraftig ned

Bruken av akutte tvangsvedtak etter barnevernloven § 4-6, annet ledd, er nå på samme nivå som i 2010. Vi håper utviklingen fortsetter. Les mer »

21. februar 2019 16:8 / Olav Sylte

Ikke klag på barnehagen!

Etter at barnet hadde blitt alvorlig skadet i barnehagen, på et sted der barn normalt ikke skader seg og hvor det skal mistenkes vold, valgte barnehagen å sende bekymringsmelding på foreldrene i stedet. Regelen er; ikke legg deg ut med s Les mer »

18. februar 2019 18:15 / Gunhild Borge

Frikjent for 3,8 mill i erstatningskrav

De to kvinnene krevde nesten 4 millioner i erstatning for lidd og fremtidig økonomisk tap mot sin tidligere felles ekssamboer. Tingretten har nå frifunnet mannen fra kravene. Les mer »

15. februar 2019 14:22 / Tina Ueland

Hver 10. nordmann mottar nå uføretrygd

Antallet uføretrygdede steg med 4,1 prosent i 2018. Les mer »

14. februar 2019 13:22 / Helge Dolsvåg

Menneskerettighet å tjene godt på utleie av eiendom?

Eier av sjøeiendom påstod det, men endte i stedet opp med å måtte betale 700.000 kroner i saksomkostninger. Les mer »

14. februar 2019 11:15 / Zartash Bashir

Avlyst opptrapping av antall barnevernansatte

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Robstad svarte Freddy Andre Øvstegård (SV) i dagens spørretime på Stortinget. Les mer »

13. februar 2019 13:55 / Gunhild Borge

Totalslakt i Tolgasaken

Forholdet er svært alvorlig og innebærer en berettiget grunn til å stille spørsmål ved om flere norske kommuner har gjort det samme, også på andre områder hvor kommuner kan oppnås tilskudd/fordeler ved å urettmessig "vri" på og "produser Les mer »

  11. februar 2019 13:39


Se flere artikler »