-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Faktasjekk av Bufdir om akuttvedtak

Det er ingen reell nedgang i antall akuttvedtak. Bufdir oppgir misvisende tall. Det riktige er at det er mer "frivillig tvang" uten rett til advokatbistand. Les mer »

  16. april 2018 20.22 / Olav Sylte

Norsk-pakistansk kulturaften

Norsk-pakistanske kvinner har de samme problemene som det etnisk norske kvinner har; bl.a. at en del menn ikke har nok kunnskap. Les mer »

14. april 2018 20.40 / Olav Sylte

Sperret inne asylbarn i 5 måneder

Polen ble dømt i EMD for å ha sperret inne barn i lukkede anstalter i over 5 måneder. Ingen unnskyldning å sperre inne mor sammen med dem. Brudd på EMK artikkel 8. Les mer »

  12. april 2018 20.19 / Olav Sylte

50% medhold i tilbakeføringssaker

I fjor ble hele 173 omsorgsovertakelser opphevet i fylkesnemndene og opp mot 200 fosterbarn fikk flytte hjem igjen. Les mer »

  10. april 2018 9.46 / Olav Sylte

Ingen menneskerett å forsvare seg selv

Storkammeret har talt. "De tiltalte anses som gjenstander i den allmektige statens hender, som alltid kunne diktere hva som var i dens interesse, selv mot den tiltaltes egen vilje" (mindretallet). Les mer »

  9. april 2018 17.53 / Olav Sylte

"Melhusbarna" kan ha krav på bistandsadvokat

Det skulle ikke være noen grunn til at de som står bak eller har medvirket til det, får samme straffer som det foreldre ville fått for tilsvarende overtramp Les mer »

6. april 2018 12.37 / Olav Sylte

Fosterbarn får ofte flytte hjem

Myndighetene har aldri offentliggjort nasjonal statistikk for antall tilbakeføringer av barn. Det burde de gjort. Det kunne ha gitt motivasjon til fler. Les mer »

  4. april 2018 18.51 / Olav Sylte

Aksjeselskap ved skilsmisseoppgjør

Det har gått inflasjon i å opprette aksjeselskap. Det vil en merke ved fremtidens skifteoppgjør. Les mer »

31. mars 2018 18.54

Fosterhjem som kasteballsystem

Retten vil ikke at barnet skal ende som kasteball under det offentliges "kasteballsystem". Les mer »

  28. mars 2018 13.12 / Olav Sylte

EMD strengere enn norsk barnevern?

EMD mener nå det stikk motsatte av det domstolen mente på 80-tallet, om forholdet mellom vold og religion. Det er nå også tydelig at menneskerettighetene endrer seg over tid og ikke står evig fast. Eller dreier dreier det seg bare om et Les mer »

  22. mars 2018 13.46 / Olav Sylte

Krenke vitne eller motpart?

Advokater kan heretter ikke påstå at foreldre er ditt og datt av negativ art, men må begrense seg til å peke på at andre måtte mene noe slikt og angi hvem i så fall. Les mer »

  21. mars 2018 22.13 / Olav Sylte

Rødt kort til Norge i EFTA-domstolen

Norge ble i dag dømt i EFTA-domstolen. Partiet Rødt i Kristiansand stod bak. Les mer »

  21. mars 2018 11.34 / Olav Sylte

Lukker ørene for retten!

Til tross for at hun har egne små barn og profesjonelt arbeider med barn, og til tross for at enstemmig rett har bestemt det det er best, godtar ikke barnevernet henne som plasseringssted. Les mer »

  20. mars 2018 12.8 / Olav Sylte

Ble selv dømt til å betale erstatning til barnevernet

Etter å ha "vunnet" barnevernsak, saksøkte foreldrene kommunen og krevde erstatning. Det skulle de aldri ha gjort. Les mer »

  18. mars 2018 12.3 / Olav Sylte

To dager - tre medhold

Vi er ikke enig i påstander om at foreldre nesten aldri gis medhold i barnevernsaker. Her kan du lese om et ferskt eksempel på akkurat det. Eksempelet består av 3 saker avgjort i løpet av 2 dager. Les mer »

  13. mars 2018 14.16 / Olav Sylte

Bo hos familie eller fremmede - hva er best?

Barnevernets fremgangsmåter er tidvis ikke egnet til å overbevise små barn en gang. Her er et eksempel fra en dom avsagt siste uka. Les mer »

  12. mars 2018 15.49 / Olav Sylte

Grenseløs adferd på facebook

Vi advarer foreldre mot å skrive om egne saker om barn i sosiale medier, for det vil vanligvis innebære identifisering av barn. Det slår alltid negativt ut, og kan i verste fall være dråpen som gjør at en mister både omsorg og foreldrean Les mer »

  11. mars 2018 13.46 / Olav Sylte

Fikk tilbake livet med dom fra tingretten

Hun stanget hodet i den offentlige veggen i flere år, men gav aldri opp. Til slutt ordnet alt seg med en tingrettsdom. Les mer »

21. februar 2018 13.50 / Olav Sylte

Dobbel-tap for NAV i Trygderetten

NAV tapte to separate saker om retten til ung ufør i Trygderetten nå i februar - på samme dag. Vi representerte NAV`s motparter i begge sakene. Les mer »

  13. februar 2018 18.36 / Olav Sylte

Ankesak om uthenging av barnevernsansatte

Agder lagmannsrett har nå besluttet å se nærmere på hvilken ytringsfrihet barnevernsutsatte skal ha på sosiale medier, i de tilfellene der barnevernet selv har begått lovbrudd mot familien til den som ytrer seg. Les mer »

  2. februar 2018 17.24 / Olav Sylte

Ville fosterhjemsplassere mobbeofferet

Etter omfattende mobbing i skolen med påfølgende traumatisering, ville det lokale barnevernkontoret tvangsflytte barnet til offentlig fosterhjem. Da satte imidlertid fylkesnemnda foten ned. Takk og pris for det. Les mer »

  1. februar 2018 16.19 / Olav Sylte

Nedgang i juristyrket

I 2014 kom juristyrket på 15. plass i en vekstoversikt over ulike yrker. I en ny NHO-rapport, spås det nå nedrykk til 20. plass for kommende 20 år. Les mer »

  8. januar 2018 12.16 / Olav Sylte


Se flere artikler »