-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Frifunnet gang på gang

Mannen ble frifunnet for både straff og erstatning i voldtektssak i lagmannsrett. Etter opphevelse av erstatningsdelen i Høyesterett, har lagmannsretten nå frifunnet mannen i egen erstatningssak igjen. Les mer »

8. desember 2017 18.18 / Olav Sylte

Motstand mot lydopptak

Noen ganger opplever en motstand fra fylkesnemnda, mot at det blir gjort lydopptak av forhandlingene. Så også i dag. Les mer »

  6. desember 2017 21.5 / Olav Sylte

Eks ble tilkjent medeierskap i bolig

Kvinna påstod at samboeravtalen om medeierskap i boligen var både ugyldig og misligholdt, men tapte saken både i tingrett og nå for noen dager siden også i lagmannsrett. Hun ble også dømt til å erstatte flere hundre tusen kroner i saksom Les mer »

5. desember 2017 21.1 / Tina Ueland

Kommuneadvokatens "bønn" ble overhørt!

Barnevernet ville ha barn i fosterhjem på grunn av gudstro. Kommuneadvokatens "bønn" ble imidlertid ikke hørt. Les mer »

  21. november 2017 20.13 / Olav Sylte

Barnevernet ville ikke følge dom mot seg selv

Kommuneadvokaten ba om at barnevernet skulle slippe å følge en dom mot seg selv, men fikk ikke gehør hos Oslo tingrett. Les mer »

  16. november 2017 20.1 / Olav Sylte

Feil av fylkesnemnda

Først feil fra flertall i fylkesnemnda så feil fra en sakkyndig psykolog engasjert av retten. Dette var egentlig en typisk sak der alt kunne gått galt. Heldigvis gikk det motsatt. Les mer »

  14. november 2017 20.50 / Olav Sylte

Lotto i barnevernsak?

Vi undersøker validiteten i rettssystemets behandling av barnevernsaker. Har du siste måneden mottatt enstemmig dom i tingrett, med stikk motsatt resultat av enstemmig Fylkesnemnd, er vi interessert i å komme i kontakt med deg. Les mer »

4. november 2017 12.39

Reddet 3 barn fra å ende i fosterhjem

Familie og venner organiserte seg i rekordfart, og reddet 3 barn fra å bli tvangsplassert i offentlig fosterhjem - men ble motarbeidet av det lokale barnevern. Les mer »

  26. oktober 2017 18.28 / Olav Sylte

Ulovlige barnevernleder-vedtak

Jeg påstod for noen uker siden at bare offentlige ansatte kan utføre tjeneste som barnevernleder. I dag kunngjør departementet den samme juridiske oppfatningen. Kommuner som har benyttet private, antas nå å måtte oppheve egne tvangsvedta Les mer »

24. oktober 2017 14.16

Fylkesnemnd: Risiko og problem i alle hjem

I en fersk avgjørelse fra Fylkesnemnda i Agder, fremgår det at det finnes problem og risikoer i alle hjem. For eksempel at hodet til barnet kommer borti bilsete ved innsetting. Ikke overraskende egentlig. Det som derimot overrasker meg, Les mer »

  21. oktober 2017 13.11 / Olav Sylte

Ensidig fokus på omsorgssvikt

Til tross for barneministerens proklameringer, fremmes det fortsatt unødvendige saker om omsorgsovertakelser. Her er et ferskt eksempel på et kontor som ensidig fokuserte på problem, i stedet for løsninger. Ble "dømt" til å trykke reset Les mer »

  19. oktober 2017 20.57

Fagkyndige psykologer er budsjettvinnere

Mens regjeringen i rettsikkerhetens navn, foreslår at advokatene for de private parter i barnevernsaker skal få 0 skal de fagkyndige psykologene få en økning på over 10 prosent. Slik lyder årets forslag til statsbudsjett. Les mer »

  12. oktober 2017 19.25 / Olav Sylte

Advokat nektet salær av fylkesnemnd

Fylkesnemnda tapte sak om advokatsalær. Nemnda fikk ikke medhold i at advokaten burde ha motarbeidet klient og latt være å følge barnevernloven. Kostnaden for det offentlige ble ved nemndas stunt, dessuten mer enn dobbelt så høy som den Les mer »

  11. oktober 2017 20.9 / Olav Sylte

Barnevernet dømt for mer enn lovbrudd

Fylkesnemnda konstaterte ulovlig vedtak og påla straks tilbakeføring av barn. Slike menneskerettighetskrenkelser hører også med til regnestykket over norske overtramp. Les mer »

  25. september 2017 18.53 / Olav Sylte

Debatt om beviskastning

Flere medier har i dag omtalt som nyhet, at politiet kastet viktige bevis i Tina-saken. Dette var imidlertid nyhet også for halvannet år siden. Se NRK dagsnytt atten, fra januar 2016 her: Les mer »

  23. september 2017 20.26 / Tina Ueland

Ulovlige barnevernledere

Bufdir har behov for rettledning i elementær juridisk kunnskap. Alle akuttvedtak truffet av private barnevernledere er ugyldige. En trenger ikke klage på dem en gang. Les mer »

  23. september 2017 15.51

Ny EMD-dom med krav om handling

I dag falt det dom i EMD som er relevant for barnefordelingssaker og barnebortføringssaker. Det er ikke tilstrekkelig med skriftlige domsslutninger. Myndighetene plikter også å vise rask og effektiv fysisk handling. Les mer »

  21. september 2017 19.11

Vil likevel ikke overprøve norsk barnevern

EMD fastslår i en avgjørelse mot Norge i dag, at det er store begrensninger i hva EMD kan overprøve i barnevernsaker. Dette kan få betydning for flere av de andre norske barnevernsakene som nå ligger til behandling ved EMD. Les mer »

  7. september 2017 12.11

Barnehagefravær ble til barnevernsak

Barnevernet og nemdsleder villa ha 3-åringen i fosterhjem som følge av stort fravær i barnehagen. Slik gikk det imidlertid ikke, flertallet "dissenterte". Les mer »

6. september 2017 13.14

Opphevet CE-kravet til vannscootere

I mai opphevet regjeringen kravet om CE-godkjenning for bruk av vannscootere. Lovdata gir feil informasjon, og KS og politiet misforstår. Her kan du lese hva som gjelder. Les mer »

  27. august 2017 14.23

Vannscooterkjøring ble barnevernsak

En ungdoms vannscooterkjøring i en ny forbudssone i Tønsberg i sommer, endte med at politiet sendte melding til barnevernet. Uskjønnsomt og på grensen av maktmisbruk vil jeg tro. Les mer »

  19. august 2017 12.53

FRP og SV er like på barnevern

En gjennomgang av norsk barnevern og statistikk for siste 8 år, viser at det ikke har noen betydning om norsk barnvern ledes av en FRP- eller SV-statsråd. Les mer »

  16. august 2017 19.53


Se flere artikler »