-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Dobbel-tap for NAV i Trygderetten

NAV tapte to separate saker om retten til ung ufør i Trygderetten nå i februar - på samme dag. Vi representerte NAV`s motparter i begge sakene. Les mer »

  13. februar 2018 18.36 / Olav Sylte

Ankesak om uthenging av barnevernsansatte

Agder lagmannsrett har nå besluttet å se nærmere på hvilken ytringsfrihet barnevernsutsatte skal ha på sosiale medier, i de tilfellene der barnevernet selv har begått lovbrudd mot familien til den som ytrer seg. Les mer »

  2. februar 2018 17.24 / Olav Sylte

Ville fosterhjemsplassere mobbeofferet

Barnet ble systematisk trakkasert og mobbet på skolen og fikk både skoleproblem og problem med å omgås jevnaldrende. Da barnevernet ville ta omsorgen fra foreldrene og plassere mobbeofferet i fosterhjem, satte imidlertid fylkesnemnda fot Les mer »

  1. februar 2018 16.19 / Olav Sylte

Nedgang i juristyrket

I 2014 kom juristyrket på 15. plass i en vekstoversikt over ulike yrker. I en ny NHO-rapport, spås det nå nedrykk til 20. plass for kommende 20 år. Les mer »

  8. januar 2018 12.16 / Olav Sylte

Barnevernleder tillot bortføring

Nå har flyet med politieskorte landet i Berlin, og barnet som barnevernet mente hadde dårlige omsorgsbetingelser i Norge, står ute i Berlin i minusgrader og den ubemidlede familien er husløs. Les mer »

  7. januar 2018 17.22 / Olav Sylte

Umulig å få dom på EMK-brudd

Private parter kan i realiteten ikke få prøvd spørsmålet om krenkelse av EMK i norsk rett, har Høyesterett uttalt i en fersk avgjørelse. Regjeringen må derfor straks foreslå å endre loven, for å sikre tilliten til det norske rettssystem. Les mer »

  5. januar 2018 15.17 / Olav Sylte

Journalistiske får

Stadig oftere ser vi journalister som ønsker å profilere seg selv, og som ignorerer presseetisk regelverk. Det utgjør et reelt problem. Les mer »

  20. desember 2017 10.39 / Olav Sylte

Kontroll av psykolog-spådommer

Den sakkyndige som er blant de mest brukte i landet i barnevernsaker, frarådet at barnet ble tilbakeført fra fosterhjem. Det ble pekt på en rekke "risikofaktorer". Her kan du lese hvordan det gikk ett år etter tilbakeføringen. Resultatet Les mer »

  19. desember 2017 19.35 / Olav Sylte

Justiskomitemedlem brøt Grunnloven

SV`s medlem av justiskomiteen på Stortinget brøt i dag Grunnloven og krenka alle norske menn. Han bør beklage og dementere sin egen framferd. Les mer »

  18. desember 2017 19.35 / Olav Sylte

Reduserte sakkyndiges salær med en kvart million

Krav på kvart million kroner fra sakkyndig psykolog ble redusert til ca. 6.000 kroner. Anke til lagmannsretten førte heller ikke frem. Les mer »

  17. desember 2017 16.19 / Olav Sylte

Respektløs fylkesnemnd

Fylkesnemnd mangler grunnleggende jusskunnskap. Jeg stiller spørsmål ved om nemnda i det hele tatt kan anses som et "tribunal", slik at vedtak derfra kan benyttes til noe som helst før domstol har talt. Les mer »

  9. desember 2017 10.57 / Olav Sylte

Frifunnet gang på gang

Mannen ble frifunnet for både straff og erstatning i voldtektssak i lagmannsrett. Etter opphevelse av erstatningsdelen i Høyesterett, har lagmannsretten nå frifunnet mannen i egen erstatningssak igjen. Les mer »

8. desember 2017 18.18 / Olav Sylte

Motstand mot lydopptak

Noen ganger opplever en motstand fra fylkesnemnda, mot at det blir gjort lydopptak av forhandlingene. Så også i dag. Les mer »

  6. desember 2017 21.5 / Olav Sylte

Eks ble tilkjent medeierskap i bolig

Kvinna påstod at samboeravtalen om medeierskap i boligen var både ugyldig og misligholdt, men tapte saken både i tingrett og nå for noen dager siden også i lagmannsrett. Hun ble også dømt til å erstatte flere hundre tusen kroner i saksom Les mer »

5. desember 2017 21.1 / Tina Ueland

Kommuneadvokatens "bønn" ble overhørt!

Barnevernet ville ha barn i fosterhjem på grunn av gudstro. Kommuneadvokatens "bønn" ble imidlertid ikke hørt. Les mer »

  21. november 2017 20.13 / Olav Sylte

Barnevernet ville ikke følge dom mot seg selv

Kommuneadvokaten ba om at barnevernet skulle slippe å følge en dom mot seg selv, men fikk ikke gehør hos Oslo tingrett. Les mer »

  16. november 2017 20.1 / Olav Sylte

Feil av fylkesnemnda

Først feil fra flertall i fylkesnemnda så feil fra en sakkyndig psykolog engasjert av retten. Dette var egentlig en typisk sak der alt kunne gått galt. Heldigvis gikk det motsatt. Les mer »

  14. november 2017 20.50 / Olav Sylte

Lotto i barnevernsak?

Vi undersøker validiteten i rettssystemets behandling av barnevernsaker. Har du siste måneden mottatt enstemmig dom i tingrett, med stikk motsatt resultat av enstemmig Fylkesnemnd, er vi interessert i å komme i kontakt med deg. Les mer »

4. november 2017 12.39

Reddet 3 barn fra å ende i fosterhjem

Familie og venner organiserte seg i rekordfart, og reddet 3 barn fra å bli tvangsplassert i offentlig fosterhjem - men ble motarbeidet av det lokale barnevern. Les mer »

  26. oktober 2017 18.28 / Olav Sylte

Ulovlige barnevernleder-vedtak

Jeg påstod for noen uker siden at bare offentlige ansatte kan utføre tjeneste som barnevernleder. I dag kunngjør departementet den samme juridiske oppfatningen. Kommuner som har benyttet private, antas nå å måtte oppheve egne tvangsvedta Les mer »

24. oktober 2017 14.16

Fylkesnemnd: Risiko og problem i alle hjem

I en fersk avgjørelse fra Fylkesnemnda i Agder, fremgår det at det finnes problem og risikoer i alle hjem. For eksempel at hodet til barnet kommer borti bilsete ved innsetting. Ikke overraskende egentlig. Det som derimot overrasker meg, Les mer »

  21. oktober 2017 13.11 / Olav Sylte

Ensidig fokus på omsorgssvikt

Til tross for barneministerens proklameringer, fremmes det fortsatt unødvendige saker om omsorgsovertakelser. Her er et ferskt eksempel på et kontor som ensidig fokuserte på problem, i stedet for løsninger. Ble "dømt" til å trykke reset Les mer »

  19. oktober 2017 20.57


Se flere artikler »