-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Retten vil betale privatetterforsker i straffesak

Kristiansand tingrett har innvilget bruk av privatetterforsker i straffesak, etter prinsippet om equality of arms (EMK art. 6). Dette er korrekt anvendelse av juss, ettersom påtalemyndigheten også stiller med etterforskere på sitt lag. Les mer »

  5. oktober 2018 19.13 / Olav Sylte

Legemskrenkelse av kvinne på fest var uhell - tiltalte ble frifunnet

Den uønskede berøringen ble ansett som et uhell. Ble også frifunnet for oppreisningskrav. Les mer »

28. september 2018 18.31 / Tina Ueland

Etter 12 måneder: 12 nye justismord

Mener barnevernministeren at det ikke er nødvendig å granske justismord i barnevernsaker eller forstår hun ikke problemstillingen. Noen av representantene bør bruke spørretimen til å få avklart om hun mener det hun har sagt. Les mer »

  23. september 2018 24.8 / Olav Sylte

Barnevernleder med alvorlige påstander mot dommer etter nederlag

Det fremgår ikke av skrivet om barnevernlederen har tenkt muligheten for at det kan være barnevernkontoret selv som er barnevernfiendtlig, og som ikke er egnet til å jobbe med saker som gjelder barn. Les mer »

  15. september 2018 10.48 / Olav Sylte

Medhold i 2 omsorgssaker på èn dag - mot en og samme kommuneadvokat

Vårt kontor fikk i dag medhold i to uavhengige saker om omsorgsovertakelse (bvl. § 4-12), for to forskjellige familier - mot samme kommuneadvokat. Derved har vi fått medhold i 3 slike saker på under en uke, og gjentar at vi ikke tror på Les mer »

  12. september 2018 23.13 / Olav Sylte

14-åringen slo "knockout" på advokatene

14-åring slo rettslig "knockout" på flere erfarne advokater; ble gitt medhold i to forskjellige prinsipielle prosessuelle forhold i en og samme sak. Kan ha "skapt ny juss" for rettssaker om straff ,som involverer barn som vitner eller fo Les mer »

  11. september 2018 10.48 / Olav Sylte

"Lekte psykolog" på skolebarn - gikk galt!

Rektor ville «skrike» da han hørte at barnevernet ville hjelpe familien. Det ville han ikke ha noe av. Han mente barnet var "tilknytningsskadd". På den måten medvirket han til at to små barn måtte være 19 måneder borte fra foreldrene. Nå Les mer »

  8. september 2018 24.3 / Olav Sylte

Europa har dømt Norge til å forstå betydningen av familiebånd

Avgjørelsen slår bena under en litt for stolt barnevernminister. Les mer »

  6. september 2018 11.51 / Olav Sylte

Forsvinner trygda blir det mange hundre tusen som får det slik

En sentral norsk politiker vil ha bort all offentlig betalt velferd, så som trygd, gamlehjem og sykehus. Uttalelsen ligner egentlig på det en kan hører fra full russ natt til 17. mai. Les mer »

  5. september 2018 20.54 / Olav Sylte

Regjeringen har snudd; ikke bilavgiftsøkning likevel

Gledelig nyhet for landets nybil-kjøpere. Les mer »

  5. september 2018 12.48 / Christopher Hestnes Andresen

Forskjell på fartsdumper og bompengeautomat

Folkets egen rettighetslov mot store inngrep fra myndighetene, synes av politikerne selv ikke å være ment å bli tatt seriøst i offentlig debatt i dag. Les mer »

  3. september 2018 20.23

Advarsel til nybilkjøpere

Kan bli et ras av tvister mellom selger og kjøper, om endring av priser, dersom bilen leveres først etter nyttår. Nye avgiftsregler på personbiler. Les mer »

3. september 2018 12.13 / Christopher Hestnes Andresen

Reklamere på bil- eller båtkjøp?

Vi kan hjelpe deg, om du er blitt lurt og vil ha faghjelp fra advokat med teknisk kunnskap til å kreve prisavslag eller heve kjøp. Les mer »

28. august 2018 21.36

Barnevernsak ble avgjort av feil domstol

Mindretallet mente at flertallets vurderinger var "anstaltmakeri". Ikke sedvanelig hverdagskost i rettssystemet i dag. All rettsbehandling må nå gjøres om igjen. Les mer »

  27. august 2018 19.26 / Olav Sylte

Bom eller babyboom?

For enkelte blir faktisk bompenge-belastningen mange ganger så høy, som det de i dag mottar i barnetrygd. Les mer »

  26. august 2018 15.58 / Olav Sylte

Bompengeordningen kan være grunnlovsstridig overvåkning

"Det tas endatil bilde av fører idet han eller hun ustelt kjører gjennom bommen og lagres til fremtidig bruk." Les mer »

  22. august 2018 12.8 / Olav Sylte

Millionerstatning etter NAV-feil

Saksbehandler hos NAV glemte å informere søkeren om regelverket. Nå er søkeren tilkjent millionbeløp i erstatning etter reglene om arbeidsgiveransvar. Les mer »

15. august 2018 12.8 / Olav Sylte

Grunnloven som hinder for mer bompenger

Innføring av bompenger er ikke bare politikk. Det handler også om juss. Det viser seg nemlig at en ny bestemmelse i Grunnloven kan sette kjepper i hjulene for norske avgiftskåte myndigheter. Les mer »

  14. august 2018 21.5 / Olav Sylte

Knusende dom mot barnevernkontor

Saken er en skam for norsk barnevern og rettssikkerhet. Småbarnsmoren måtte rømme fra landet for å få mulighet til å vise at hun kunne gi god omsorg for sine barn. Flere av de involverte bør nå vurdere å omplassere seg selv, til stilling Les mer »

  11. juli 2018 22.49 / Olav Sylte

Blankt frifunnet for falsk anklage

Rett ble nesten til grov urett, men slik gikk det heldigvis ikke. Anmeldte sin ex men ble i stedet selv tiltalt. Nå blankt frifunnet. Les mer »

26. juni 2018 12.39 / Tina Ueland

3 tilbakeføringer på 4 dager

Til sammen 4 barn ble besluttet tilbakeført fra fosterhjem ved tre forskjellige fylkesnemndssaker vi hadde og hvor avgjørelse falt i perioden 12. til 15. juni i år. Vårt kontor bistod i alle sakene. Vi er fornøyd. Les mer »

26. juni 2018 9.13 / Tina Ueland

Ankeutvalget opphevet fengslingskjennelse

Lagmannsrettens fengslingskjennelse om rettshåndhevelsesarrest ble opphevet av ankeutvalget som følge av uholdbar begrunnelse. Les mer »

25. juni 2018 21.8 / Tina Ueland


Se flere artikler »