-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Fagkyndige psykologer er budsjettvinnere

Mens regjeringen i rettsikkerhetens navn, foreslår at advokatene for de private parter i barnevernsaker skal få 0 skal de fagkyndige psykologene få en økning på over 10 prosent. Slik lyder årets forslag til statsbudsjett. Les mer »

  12. oktober 2017 19.25 / Olav Sylte

Advokat nektet salær av fylkesnemnd

Fylkesnemnda tapte sak om advokatsalær. Nemnda fikk ikke medhold i at advokaten burde ha motarbeidet klient og latt være å følge barnevernloven. Kostnaden for det offentlige ble ved nemndas stunt, dessuten mer enn dobbelt så høy som den Les mer »

  11. oktober 2017 20.9 / Olav Sylte

Barnevernet dømt for mer enn lovbrudd

Fylkesnemnda konstaterte ulovlig vedtak og påla straks tilbakeføring av barn. Slike menneskerettighetskrenkelser hører også med til regnestykket over norske overtramp. Les mer »

  25. september 2017 18.53 / Olav Sylte

Debatt om beviskastning

Flere medier har i dag omtalt som nyhet, at politiet kastet viktige bevis i Tina-saken. Dette var imidlertid nyhet også for halvannet år siden. Se NRK dagsnytt atten, fra januar 2016 her: Les mer »

  23. september 2017 20.26 / Tina Ueland

Ulovlige barnevernledere

Bufdir har behov for rettledning i elementær juridisk kunnskap. Alle akuttvedtak truffet av private barnevernledere er ugyldige. En trenger ikke klage på dem en gang. Les mer »

  23. september 2017 15.51

Ny EMD-dom med krav om handling

I dag falt det dom i EMD som er relevant for barnefordelingssaker og barnebortføringssaker. Det er ikke tilstrekkelig med skriftlige domsslutninger. Myndighetene plikter også å vise rask og effektiv fysisk handling. Les mer »

  21. september 2017 19.11

Vil likevel ikke overprøve norsk barnevern

EMD fastslår i en avgjørelse mot Norge i dag, at det er store begrensninger i hva EMD kan overprøve i barnevernsaker. Dette kan få betydning for flere av de andre norske barnevernsakene som nå ligger til behandling ved EMD. Les mer »

  7. september 2017 12.11

Barnehagefravær ble til barnevernsak

Barnevernet og nemdsleder villa ha 3-åringen i fosterhjem som følge av stort fravær i barnehagen. Slik gikk det imidlertid ikke, flertallet "dissenterte". Les mer »

6. september 2017 13.14

Opphevet CE-kravet til vannscootere

I mai opphevet regjeringen kravet om CE-godkjenning for bruk av vannscootere. Lovdata gir feil informasjon, og KS og politiet misforstår. Her kan du lese hva som gjelder. Les mer »

  27. august 2017 14.23

Vannscooterkjøring ble barnevernsak

En ungdoms vannscooterkjøring i en ny forbudssone i Tønsberg i sommer, endte med at politiet sendte melding til barnevernet. Uskjønnsomt og på grensen av maktmisbruk vil jeg tro. Les mer »

  19. august 2017 12.53

FRP og SV er like på barnevern

En gjennomgang av norsk barnevern og statistikk for siste 8 år, viser at det ikke har noen betydning om norsk barnvern ledes av en FRP- eller SV-statsråd. Les mer »

  16. august 2017 19.53

Må være lov å være sint på nett

Sinte folk krenker på internett stadig vekk. Snu det andre kinnet til, og tenk at dette ikke er noe problem. Diskusjonen om ulovlig netthets, er som å diskutere innføring av promillegrense på internett. Les mer »

  15. august 2017 18.17

Sable ned de svakeste?

Et utvalg skal nå utrede muligheten for at fru Justitias sverd kan benyttes til noe mer enn å skjære gjennom argumenter og treffe avgjørelser. Regjeringen vil nå ha utredet muligheten til å skjære ned på rettsbehandlingen og derved den f Les mer »

  14. august 2017 17.59

Ropte, men ble ikke hørt!

Ny avgjørelse om barns rett til å bli hørt. Tingretten fikk seg forelagt skriv fra en av partene om hva barna angivelig ønsket, men hørte dem ikke selv. Lagmannsretten anså dette som en saksbehandlingsfeil, og opphevet tingrettens avgjør Les mer »

  13. august 2017 11.54

Anmeldelse i Havnesjefen-saken

NOAH har opplyst at de har anmeldt Os kommune for brudd på dyrevelferdsloven. Det er avlivningsmetoden i Havnesjefen-saken som skal ligge til grunn. Det kan bli flere anmeldelser i tiden fremover. Les mer »

8. august 2017 19.42

ADHD - eller PTSD og justismord?

Er du usikker på om barnet har PTSD eller bare er rakkerunge med ADHD eller autismespekterforstyrrelse? Vær obs på at konsekvensene av feil valg kan medføre justismord. Les mer »

  8. august 2017 16.28

Ny økning av omsorgs-overtakelser

SSB har fremlagt statistikken for norsk barnevern for siste år. Den viser at antallet barn plassert utenfor familien har økt. Det motsatte av det barneverministeren sier hun ønsker - igjen! Les mer »

  7. august 2017 21.10

BSK skal ikke godkjenne alt

Private parter har rett til å engasjere private sakkyndige til begrensede oppdrag. De kan også fremlegge slike rapporter for nemnd og rett uten at de har vært forelagt for BSK for godkjenning. Svært mange misforstår. Les mer »

  7. august 2017 19.12

Flaut av Bergens Tidende

Bergens Tidende (BT) støtter kommunen i Havnesjef-saka på feil faktisk grunnlag og skriver i lederen at andre bør skamme seg. Dette er det motsatte av bra, særlig for en statsfinansiert mediekanal. Les mer »

  4. august 2017 8.23

Tragisk utfall for Havnesjefen og hans familie

Kommunen avlivet Havnesjefen i dag, samtidig med at de ble orientert om at vedtak var ugyldig og søknad om omplassering var sendt til Miljødirektoratet. Her er brev til ordføreren på vegne av en gruppe nordmenn, som anser dette som et ov Les mer »

3. august 2017 13.24

Ugyldig "Havnesjef"-vedtak

Det er begått urett og saksbehandlingsfeil i saken mot Havnesjefen i Os. Det er ikke drøftet og vurdert alternativer til avliving og det er heller ikke søkt Miljøverndirektoratet om omplassering. Les mer »

2. august 2017 11.46

Samlivsbrudd - tid for gransking av pengebruk!

Visste du at kan kreve innsyn i din eks sitt regnskap og pengebruk gjennom hele samlivet? Les mer »

30. juli 2017 14.43


Se flere artikler »