-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Ikke klag på barnehagen!

Etter at barnet hadde blitt alvorlig skadet i barnehagen, på et sted der barn normalt ikke skader seg og hvor det skal mistenkes vold, valgte barnehagen å sende bekymringsmelding på foreldrene i stedet. Regelen er; ikke legg deg ut med s Les mer »

18. februar 2019 18.15 / Gunhild Borge

Frikjent for 3,8 mill i erstatningskrav

De to kvinnene krevde nesten 4 millioner i erstatning for lidd og fremtidig økonomisk tap mot sin tidligere felles ekssamboer. Tingretten har nå frifunnet mannen fra kravene. Les mer »

15. februar 2019 14.22 / Tina Ueland

Fikk 900.000 i erstatning etter barnevernfeil

Kommunen nektet ansvar, men godtok likevel å betale erstatning med nesten en million kroner til kvinna. Les mer »

15. februar 2019 13.20 / Tina Ueland

Hver 10. nordmann mottar nå uføretrygd

Antallet uføretrygdede steg med 4,1 prosent i 2018. Les mer »

14. februar 2019 13.22 / Helge Dolsvåg

Menneskerettighet å tjene godt på utleie av eiendom?

Eier av sjøeiendom påstod det, men endte i stedet opp med å måtte betale 700.000 kroner i saksomkostninger. Les mer »

14. februar 2019 11.15 / Zartash Bashir

Avlyst opptrapping av antall barnevernansatte

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Robstad svarte Freddy Andre Øvstegård (SV) i dagens spørretime på Stortinget. Les mer »

13. februar 2019 13.55 / Gunhild Borge

Totalslakt i Tolgasaken

Forholdet er svært alvorlig og innebærer en berettiget grunn til å stille spørsmål ved om flere norske kommuner har gjort det samme, også på andre områder hvor kommuner kan oppnås tilskudd/fordeler ved å urettmessig "vri" på og "produser Les mer »

  11. februar 2019 13.39

Nå vil heller ikke AP ha arveavgift

Bare Rødt og SV stemte for avgift på arv i Stortinget denne uka (arveavgift). Les mer »

10. februar 2019 18.9 / Zartash Bashir

Bråslutt på norsk domstolsbehandling av tvangsvedtak?

Både tingretten og lagmannsretten har oversett et viktig poeng; nemlig at Fylkesnemnda i akuttsaker ikke er et "tribunal" i EMK sammenheng. Les mer »

8. februar 2019 13.1 / Olav Sylte

Advokater kan hjelpe med alt - nesten i hvert fall!

Det finnes nesten ikke regler uten unntak. Regelen om at det er straffbart for advokat å bistå med hvitvasking, er imidlertid av en slik art. Her finnes ikke unntak. Les mer »

  7. februar 2019 15.14 / Tina Ueland

Regjeringen har ombestemt seg om Fylkesnemnda

Regjeringen har ombestemt seg i rekordfart, og har nå besluttet at Fylkesnemnda likevel skal fortsette som forvaltningsorgan som skal "dømme" som første instans i barnevernsaker. Les mer »

  7. februar 2019 10.39 / Olav Sylte

Lisens for barnevernsansatte!

Stortinget skal debattere spørsmålet i dag. Utfallet kan få stor betydning for 6.000 ansatte i norsk barnevern, og familier som har kontakt med dem. Les mer »

5. februar 2019 10.33 / Celia Finckenhagen Lie

Nei, ikke flere utredninger om lydopptak nå takk!

Det ville vært mer "fair" at regjeringspartiene bare sa det "rett frem", at de ikke ville ha lydopptak i barnevernsaker - i stedet for å trenere temaet med flere utredninger og utvalg. Les mer »

  4. februar 2019 21.23 / Olav Sylte

Feil om utvidet meddomsrett for Jensen

Vil fagdommerne bestemme at Jensen skal ha flere fagdommere og færre meddommere i kommende meddomsrett? Les mer »

  29. januar 2019 19.19 / Olav Sylte

Skriker om de ikke får det som de vil

De skriker stadig vekk, og utgjør rettsikkerhetsproblem. De skulle aldri hatt myndighet til å bestemme noe som ikke bare gjelder dem selv. Les mer »

  27. januar 2019 14.40 / Olav Sylte

Maktmisbruk mot polsk konsul

Det er normal forvaltningsskikk å undersøke før en fremsetter påstander. Her kan UD ha gått på en blemme. Les mer »

  25. januar 2019 20.55 / Olav Sylte

Medhold i 44 omsorgsovertakelsesaker siste 2 år

Gleden er like stor hver gang, også hos oss som har fått gleden av å bistå foreldre eller familiene i deres viktigste kamp. Vi takker for denne unike muligheten som vi har fått. Les mer »

25. januar 2019 17.29 / Olav Sylte

Tvist om barnevernet kan anlegge sak etter flytting utenlands

Både nemnda og retten mente at barnevernet kunne fremme sak om å ta omsorgen for et barn, etter at barnet hadde flyttet med familien fra landet. "Vesentlige svakheter" ved avgjørelsen sier lagmannsretten og gir nå saken ny behandling. Les mer »

15. januar 2019 19.27 / Olav Sylte

Ulovlig kollektivfeltbruk kan gi streng straff

Visste du at ulovlig bruk av kollektivfeltet kan medføre strengere straff enn kjøring med lav promille? Les mer »

  8. januar 2019 20.48 / Shariati, Farhad

Ikke ubegrenset rett til privatliv om du har barn

Mange foreldre mister nok unødvendig omsorgen for sine barn på sviktende grunnlag, bare fordi de ikke vil åpne seg om alt og samarbeide fullt ut med barneverntjenesten. Til tider spiller det ikke noen rolle om det foreligger omsorgssvikt Les mer »

  6. januar 2019 2.55 / Olav Sylte

Ny medarbeider

Advokat Farhad Shariati har tidligere drevet egen advokatvirksomhet i Trondheim. Fra 1. januar 2019 er han tiltrådt som advokat i Advokatfirmaet Sylte. Les mer »

2. januar 2019 11.52

Årets siste fylkesnemndsvedtak, 21. desember 2018

Ressurser hos foreldre og besteforeldre ble fullstendig oversett av det lokale barnevernkontoret. I deres øyner var alt "sort". Fylkesnemnda fikk med seg alt - så da at foreldrene kunne være foreldre til barna sine selv. Les mer »

  28. desember 2018 21.40 / Olav Sylte


Se flere artikler »