-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Ulovlig bystyrevedtak

Oslo bystyre bomma på jussen i forgårs, og traff ulovlig vannscootervedtak. Nå må alt gjøres om igjen, men jeg velger å tro at de innser at kampen allerede er "tapt". Les mer »

  23. juni 2017 13.26 / Olav Sylte

Mislykket fosterhjemsplassering

Han forstod fortsatt ikke etter 6 år hvorfor han måtte bo i fosterhjem. Det mente Fylkesnemnda og barnevernet ikke var bra, og tilbakeførte han derfor til sitt hjem. Ny avgjørelse viser at myndighetene har tatt for lett på det biologiske Les mer »

  23. juni 2017 11.33 / Saba Hussain

Lagmannsrett med godt båtvett

Båteieren brukte båten i flere måneder etter grunnstøtingen, men båten gikk heldigvis ikke ned. Han tapte derimot reklamasjonsretten og ble dømt til å betale saksomkostninger med store beløp. Les mer »

  22. juni 2017 20.4 / Olav Sylte

Fagfolkene bomma og advokaten hadde rett

Fagfolk må ikke bomme på diagnosen "tilknytningsforstyrrelse". Barn kan bli tatt urettmessig bort fra sitt hjem. Hvordan skal jeg vise her. Les mer »

  20. juni 2017 18.39 / Olav Sylte

Barnetrygda må bort for "alle mann"

EØS-regelverket forhindret at Norge forskjellsbehandler utlendinger som jobber i Norge- også med hensyn til barnetrygd. Les mer »

  16. juni 2017 19.14 / Olav Sylte

Fikk barn tilbakeført gjennom samtaleprosess

Først akuttplassert i beredskapshjem så sak om omsorgsovertakelse. Forsøksordning førte imidlertid barnet hjem igjen! Les mer »

16. juni 2017 14.53 / Katja Hakvaag

Overtakelsesprotokoll er avtaledokument

Risikerer å tape rettigheter ved signeringen, om du ikke tar reservasjon for krav du kjenner til at du har mot avtalemotparten. Les mer »

  16. juni 2017 10.4 / Zartash Bashir

Nå er det valg på gang!

Plutselig skal politikerne granske alt, og særlig barnevern. De bør granske seg selv en gang, særlig når det ikke er valg på gang. Les mer »

  15. juni 2017 22.27 / Olav Sylte

EMK gir forbud mot gjenbruk av sakkyndige

Oppsiktsvekkende at tvisteloven tillater "resirkulering" av sakkyndige. Regelen antas å være i strid med EMK artikkel 6. Menneskerettighets-loven § 3 bestemmer at sistnevnte har forrang! Les mer »

  15. juni 2017 20.13 / Olav Sylte

Mulitiadvokaten som bare forsvant

Lignende engergisk og resultatorientert multitalent av en advokat, dommer og mye mer, vil aldri dukke opp igjen. Han fortjener å ende opp som noe mer enn et forfallent gateskilt på en husvegg utenfor Vadsø. Les mer »

  13. juni 2017 12.35 / Olav Sylte

Straffesak mot forsikringsadvokat

Advokaten for forsikringsselskapet la ikke frem bevis som ble hevdet var fordelaktige for motpart. Er nå tiltalt med krav om rettergangsstraff. Edisjonsplikt. Les mer »

13. juni 2017 9.31 / Christopher Hestnes Andresen

Nedgangstider for de barnesakkyndige

Dårligere økonomi rammer de barnesakkyndige. Barnevernet har halvert bruken av sakkyndigrapporter siden 2012. Det koster 10.000 å få godkjent hver rapport i BSK. Les mer »

12. juni 2017 16.39 / Katja Hakvaag

850.000 i prisavslag etter boligkjøp

Protector dømt til å betale en fjerdedel av kjøpesummen tilbake til kjøper. Les mer »

11. juni 2017 13.22 / Christopher Hestnes Andresen

Lovbrudd: Kommune dømt til å betale 5,5 mill i erstatning

Karmøy kommune ble fredag dømt til å betale 5,5 millioner kroner i erstatning i tillegg til 1 million kroner i saksomkostninger for lovbrudd. Brudd på anbudsregelverk. Les mer »

11. juni 2017 12.2 / Christopher Hestnes Andresen

Barnevernreform før sommerferien

Reform av barnevernet ble behandlet på Stortinget denne uken. Ap, Sp og Sv stemte for å utsette lovarbeidet. Slik gikk det heldigvis ikke, tenker nok mange. Les mer »

  10. juni 2017 10.13 / Katja Hakvaag

Rekord i rettsprosess om barnevern

Barnevernet traff akuttvedtak, fikk ilagt besøksforbud og tok barna fra familien - og ville deretter ha barna varig i fosterhjem. I løpet av 16 dager vant familien hele tre rettssaker, hvor det offentlige var deres motpart. Den siste avg Les mer »

  9. juni 2017 10.52 / Olav Sylte

Ulovlige forbudsskilt

Slike lapper kan nok rives ned. EU`s "Public service" oppstiller krav til tilgjengelighet for alle brukere av havna på "like vilkår". Norske sentrale myndigheter er med. Les mer »

  8. juni 2017 22.17 / Olav Sylte

EMD i ny dom: Plikter å etterforske forsettelige tjenestefeil!

Obiter dictum fra EMD: En menneskerett etter EMK art. 8 å få etterforsket og straffet tjenestemenn som forsettlig har brutt lov om personlig integritet. Gjelder offentlig ansatte som håndterer mennesker. Les mer »

  8. juni 2017 20.2 / Olav Sylte

Dopingavsløring hos fremtidige jurister

Oppsiktsvekkende forskningsresultat fra unge forskere som ble hedret med pris i dag. Les mer »

8. juni 2017 18.17 / Helge Dolsvåg

"Sykkelkjeltringer" nå på politiets prioriteringsliste!

Politikontor tar saken på alvor. Har satt "sykkelkjeltringene" på listen over saker som skal prioriteres fremover. Les mer »

8. juni 2017 16.48 / Helge Dolsvåg

Autoritære populister i retten

Norsk domstolsledelse er ikke en gang nevnt i Grunnloven. Det er på høy tid med debatt. Svenske dommere har i hvert fall grepet fatt. Ledelsen må få tilgang til "verneklær"! Les mer »

  8. juni 2017 13.30 / Olav Sylte

Advokat la ut helt avhør på blogg

Irettesatt for å ha identifisert og hengt ut far til klient med beskyldninger om overgrep. Les mer »

7. juni 2017 19.44 / Olav Sylte


Se alle artikler »