-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Dømt til å returnere barn til dets slekt

Sviende nederlag for barnevernkontor som forsøkte å plassere et lite barn ut av dets slekt. Det biologiske bånd veier fortsatt tyngre, enn den tilknytning barnevernet etablerer på egen hånd. Les mer »

  20. mai 2018 13.5 / Olav Sylte

Foreslår dramatisk kutt i rettshjelpen

I dag la regjeringen frem revidert statsbudsjett for 2018. Tusenlappene som de uføretrygdede mottok ekstra i minstesats, gjør at de nå må betale titalls ganger mer i juridisk bistand. Dette er politisk lureri av de svakeste i samfunnet s Les mer »

  16. mai 2018 14.4 / Olav Sylte

Advokat fikk 238 kroner timen i barnevernsak

Barnevernets advokat fikk 4 ganger så høy timepris som foreldres advokat i sak for Fylkesnemnd. Ubalanse i rettergang og fy skam. Les mer »

  14. mai 2018 21.17 / Olav Sylte

350 kr/t som barnevernadvokat

Advokaten humpet i vei 14 timer for å delta i rettsak om barnevern. Han fikk 525 kroner timen for kjøringen, men bare 350 kroner timen for arbeidet med saken. Timegodtgjørelsen holder ikke til å sakskostnadene med bil en gang, mens det o Les mer »

  13. mai 2018 24.10 / Olav Sylte

Noen barn har ikke 17. mai på kalenderen i år

Noen tjener på uthaling av rettssaker om barn. Men ikke barna. For dem er det stikk motsatt. Derfor feirer ikke alle barn 17. mai i år. Les mer »

  8. mai 2018 24.4 / Olav Sylte

Den ulovlige tvangen fortsetter i barnevernet

Det hjelper lite hva som omtales i media og hva politikerne og bestemmende barnevernmyndigheter erklærer. Vi tror at den ulovlige virksomheten bare vil fortsette, inntil det blir straffbart å bryte lovverket. Les mer »

  6. mai 2018 23.18 / Katja Hakvaag

Barnevernsak pågått i 3 år - fortsatt ikke avgjort hvor barna skal bo!

Rettssikkerhet gjelder ikke for alle. Eksempelet jeg tar for meg her er illustrerende, og bør studeres av bevilgende politikere før de påstår at Norge har et godt barnevernsystem. Les mer »

  6. mai 2018 13.36 / Olav Sylte

Navarsete-meldingen er ikke politisak

Jeg tipper at partikameratene aldri tenkte på konsekvensene av hva de gjorde, mens kameraten var på do og meldingen ble sendt. Les mer »

  19. april 2018 20.43 / Olav Sylte

Faktasjekk av Bufdir om akuttvedtak

Det er ingen reell nedgang i antall akuttvedtak. Bufdir oppgir misvisende tall. Det riktige er at det er mer "frivillig tvang" uten rett til advokatbistand. Les mer »

  16. april 2018 20.22 / Olav Sylte

Norsk-pakistansk kulturaften

Norsk-pakistanske kvinner har de samme problemene som det etnisk norske kvinner har; bl.a. at en del menn ikke har nok kunnskap. Les mer »

14. april 2018 20.40 / Olav Sylte

Sperret inne asylbarn i 5 måneder

Polen ble dømt i EMD for å ha sperret inne barn i lukkede anstalter i over 5 måneder. Ingen unnskyldning å sperre inne mor sammen med dem. Brudd på EMK artikkel 8. Les mer »

  12. april 2018 20.19 / Olav Sylte

50% medhold i tilbakeføringssaker

I fjor ble hele 173 omsorgsovertakelser opphevet i fylkesnemndene og opp mot 200 fosterbarn fikk flytte hjem igjen. Les mer »

  10. april 2018 9.46 / Olav Sylte

Ingen menneskerett å forsvare seg selv

Storkammeret har talt. "De tiltalte anses som gjenstander i den allmektige statens hender, som alltid kunne diktere hva som var i dens interesse, selv mot den tiltaltes egen vilje" (mindretallet). Les mer »

  9. april 2018 17.53 / Olav Sylte

"Melhusbarna" kan ha krav på bistandsadvokat

Det skulle ikke være noen grunn til at de som står bak eller har medvirket til det, får samme straffer som det foreldre ville fått for tilsvarende overtramp Les mer »

6. april 2018 12.37 / Olav Sylte

Fosterbarn får ofte flytte hjem

Myndighetene har aldri offentliggjort nasjonal statistikk for antall tilbakeføringer av barn. Det burde de gjort. Det kunne ha gitt motivasjon til fler. Les mer »

  4. april 2018 18.51 / Olav Sylte

Aksjeselskap ved skilsmisseoppgjør

Det har gått inflasjon i å opprette aksjeselskap. Det vil en merke ved fremtidens skifteoppgjør. Les mer »

31. mars 2018 18.54

Fosterhjem som kasteballsystem

Retten vil ikke at barnet skal ende som kasteball under det offentliges "kasteballsystem". Les mer »

  28. mars 2018 13.12 / Olav Sylte

EMD strengere enn norsk barnevern?

EMD mener nå det stikk motsatte av det domstolen mente på 80-tallet, om forholdet mellom vold og religion. Det er nå også tydelig at menneskerettighetene endrer seg over tid og ikke står evig fast. Eller dreier dreier det seg bare om et Les mer »

  22. mars 2018 13.46 / Olav Sylte

Krenke vitne eller motpart?

Advokater kan heretter ikke påstå at foreldre er ditt og datt av negativ art, men må begrense seg til å peke på at andre måtte mene noe slikt og angi hvem i så fall. Les mer »

  21. mars 2018 22.13 / Olav Sylte

Rødt kort til Norge i EFTA-domstolen

Norge ble i dag dømt i EFTA-domstolen. Partiet Rødt i Kristiansand stod bak. Les mer »

  21. mars 2018 11.34 / Olav Sylte

Lukker ørene for retten!

Til tross for at hun har egne små barn og profesjonelt arbeider med barn, og til tross for at enstemmig rett har bestemt det det er best, godtar ikke barnevernet henne som plasseringssted. Les mer »

  20. mars 2018 12.8 / Olav Sylte

Ble selv dømt til å betale erstatning til barnevernet

Etter å ha "vunnet" barnevernsak, saksøkte foreldrene kommunen og krevde erstatning. Det skulle de aldri ha gjort. Les mer »

  18. mars 2018 12.3 / Olav Sylte


Se flere artikler »