-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Statsministeren grunnleggende uenig med barnevernet - og motsatt

Statsministeren er tydelig på at det ikke blir flere ansatte i norsk barnevern. #heierna-kampanjen førte ikke frem. Les mer »

  6. mars 2019 11.11 / Gunhild Borge

Bruken av akuttvedtak har gått kraftig ned

Bruken av akutte tvangsvedtak etter barnevernloven § 4-6, annet ledd, er nå på samme nivå som i 2010. Vi håper utviklingen fortsetter. Les mer »

21. februar 2019 16.8 / Olav Sylte

Ledig stilling som barnevernadvokat

Er du advokat eller erfaren jurist som er opptatt av å hjelpe mennesker, så ta kontakt! Les mer »

19. februar 2019 12.53 / Olav Sylte

Ikke klag på barnehagen!

Etter at barnet hadde blitt alvorlig skadet i barnehagen, på et sted der barn normalt ikke skader seg og hvor det skal mistenkes vold, valgte barnehagen å sende bekymringsmelding på foreldrene i stedet. Regelen er; ikke legg deg ut med s Les mer »

18. februar 2019 18.15 / Gunhild Borge

Frikjent for 3,8 mill i erstatningskrav

De to kvinnene krevde nesten 4 millioner i erstatning for lidd og fremtidig økonomisk tap mot sin tidligere felles ekssamboer. Tingretten har nå frifunnet mannen fra kravene. Les mer »

15. februar 2019 14.22 / Tina Ueland

Fikk 900.000 i erstatning etter barnevernfeil

Kommunen nektet ansvar, men godtok likevel å betale erstatning med nesten en million kroner til kvinna. Les mer »

15. februar 2019 13.20 / Tina Ueland

Hver 10. nordmann mottar nå uføretrygd

Antallet uføretrygdede steg med 4,1 prosent i 2018. Les mer »

14. februar 2019 13.22 / Helge Dolsvåg

Menneskerettighet å tjene godt på utleie av eiendom?

Eier av sjøeiendom påstod det, men endte i stedet opp med å måtte betale 700.000 kroner i saksomkostninger. Les mer »

14. februar 2019 11.15 / Zartash Bashir

Avlyst opptrapping av antall barnevernansatte

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Robstad svarte Freddy Andre Øvstegård (SV) i dagens spørretime på Stortinget. Les mer »

13. februar 2019 13.55 / Gunhild Borge

Totalslakt i Tolgasaken

Forholdet er svært alvorlig og innebærer en berettiget grunn til å stille spørsmål ved om flere norske kommuner har gjort det samme, også på andre områder hvor kommuner kan oppnås tilskudd/fordeler ved å urettmessig "vri" på og "produser Les mer »

  11. februar 2019 13.39

Nå vil heller ikke AP ha arveavgift

Bare Rødt og SV stemte for avgift på arv i Stortinget denne uka (arveavgift). Les mer »

10. februar 2019 18.9 / Zartash Bashir

Bråslutt på norsk domstolsbehandling av tvangsvedtak?

Både tingretten og lagmannsretten har oversett et viktig poeng; nemlig at Fylkesnemnda i akuttsaker ikke er et "tribunal" i EMK sammenheng. Les mer »

8. februar 2019 13.1 / Olav Sylte

Advokater kan hjelpe med alt - nesten i hvert fall!

Det finnes nesten ikke regler uten unntak. Regelen om at det er straffbart for advokat å bistå med hvitvasking, er imidlertid av en slik art. Her finnes ikke unntak. Les mer »

  7. februar 2019 15.14 / Tina Ueland

Regjeringen har ombestemt seg om Fylkesnemnda

Regjeringen har ombestemt seg i rekordfart, og har nå besluttet at Fylkesnemnda likevel skal fortsette som forvaltningsorgan som skal "dømme" som første instans i barnevernsaker. Les mer »

  7. februar 2019 10.39 / Olav Sylte

Lisens for barnevernsansatte!

Stortinget skal debattere spørsmålet i dag. Utfallet kan få stor betydning for 6.000 ansatte i norsk barnevern, og familier som har kontakt med dem. Les mer »

5. februar 2019 10.33 / Celia Finckenhagen Lie

Nei, ikke flere utredninger om lydopptak nå takk!

Det ville vært mer "fair" at regjeringspartiene bare sa det "rett frem", at de ikke ville ha lydopptak i barnevernsaker - i stedet for å trenere temaet med flere utredninger og utvalg. Les mer »

  4. februar 2019 21.23 / Olav Sylte

Feil om utvidet meddomsrett for Jensen

Vil fagdommerne bestemme at Jensen skal ha flere fagdommere og færre meddommere i kommende meddomsrett? Les mer »

  29. januar 2019 19.19 / Olav Sylte

Skriker om de ikke får det som de vil

De skriker stadig vekk, og utgjør rettsikkerhetsproblem. De skulle aldri hatt myndighet til å bestemme noe som ikke bare gjelder dem selv. Les mer »

  27. januar 2019 14.40 / Olav Sylte

Maktmisbruk mot polsk konsul

Det er normal forvaltningsskikk å undersøke før en fremsetter påstander. Her kan UD ha gått på en blemme. Les mer »

  25. januar 2019 20.55 / Olav Sylte

Medhold i 44 omsorgsovertakelsesaker siste 2 år

Gleden er like stor hver gang, også hos oss som har fått gleden av å bistå foreldre eller familiene i deres viktigste kamp. Vi takker for denne unike muligheten som vi har fått. Les mer »

25. januar 2019 17.29 / Olav Sylte

Tvist om barnevernet kan anlegge sak etter flytting utenlands

Både nemnda og retten mente at barnevernet kunne fremme sak om å ta omsorgen for et barn, etter at barnet hadde flyttet med familien fra landet. "Vesentlige svakheter" ved avgjørelsen sier lagmannsretten og gir nå saken ny behandling. Les mer »

15. januar 2019 19.27 / Olav Sylte

Ulovlig kollektivfeltbruk kan gi streng straff

Visste du at ulovlig bruk av kollektivfeltet kan medføre strengere straff enn kjøring med lav promille? Les mer »

  8. januar 2019 20.48 / Shariati, Farhad


Se flere artikler »