Fosterhjem som kasteballsystem

Illustrasjonsbilde: Istock

Fosterhjem som kasteballsystem

Retten vil ikke at barnet skal ende som kasteball under det offentliges "kasteballsystem".

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 28. mars 2018

Til tross for at barnevernet selv pekte på relasjonsbrudd som grunn til omsorgsovertakelse for noen år siden, ville de nå selv flytte barnet til nytt fosterhjem. Aust-Agder tingrett satte med det foten ned. Retten vil ikke at barnet skal ende som kasteball under det offentliges "kasteballsystem". Etaten som skal hjelpe barn, er blitt pålagt å tilbakeføre barnet til sitt hjem.

Dommen ble avsagt 23. mars i år og var enstemmig og det stikk motsatte av barnevernets krav (17-166060TVI-ALLAG). Det fremgår følgende:

Det hefter usikkerhet til når et nytt fosterhjem vil kunne fremskaffes. Forrige gang medgikk det ca fjorten måneder for å fremskaffe et fosterhjem for barnet, og det er ikke for retten fremholdt opplysninger som gir grunnlag for å forvente at et nytt fosterhjem vil kunne fremskaffes innen 1. juli 2018.

Barnets særskilte omsorgsbehov innebærer at utvalget av fosterhjem må antas å være begrenset, hvilket etter rettens oppfatning sannsynliggjør at det vil kunne bli behov for å plassere henne midlertidig i et beredskapshjem i påvente av nytt fosterhjem.

Hensett til de utfordringer barnet innehar, vil det nødvendigvis også knytte seg usikkerhet til hvorvidt fremtidige fosterforeldre vil evne «å stå i det» over tid så fremt hennes negative atferdsutvikling fortsetter.

Stilt i utsikt risikoen for ytterligere relasjonsbrudd som følge av en slik mulig utvikling, er retten enig med den sakkyndige i at det vil være et bedre alternativ for barnet at omsorgen tilbakeføres far, forutsatt hjelpetiltak som ovenfor skissert.

Vi skrev om problemet med utilsiktede flyttinger også for 4 år siden. Dagens dom viser en god utvikling i domstolene i forhold til det vi skrev den gang. En annen sak som illustrerer den samme vektleggingen, skrev vi om for noen dager siden. Les mer om den her.

Såkalte "utilsiktede" flyttinger av fosterbarn utgjør et stort problem i barnevernsaker. En studie som fulgte 70 barn fra de flyttet hjemmefra og over en periode på 7 til 8 år, viste at hele 39 prosent opplevde en eller flere utilsiktede flyttinger i dette tidsrommet (Christiansen, Havik & Anderssen, 2010).  Omfanget av utilsiktede flyttinger antas å være høyere dersom barnet har utviklet adferdsproblem (f.eks. fordi det bl.a. har opplevd relasjonsbrudd tidligere). Motsatt er det registrert minst utilsiktede flyttinger ved såkalte nettverksplasseringer.

Bare det siste halve året har vi opplevd flere saker der barn blir tilbakeført på grunn av bl.a. oppsigelser hos fosterhjem. Begrunnelsen er vanligvis det samme som ovenfor; at barna uansett har det bedre i sine egne hjem enn å bli kasteball i offentlig system. Det kan settes inn hjelpetiltak i hjemmene, og barnevernet bør heller gjøre det.

Dommen fra Aust-Agder tingrett er korrekt og vi gratulerer private parter med resultatet. De ble bistått av advokat Ole Andreas Thrana og advokat Christopher Hestnes Andresen. Sistnevnte fra vårt kontor.


Del denne siden: