"Pågrep" 6-åring i barnehagen - mor fikk akutt hjerteproblem

Bilde: Illustrasjonsbilde

"Pågrep" 6-åring i barnehagen - mor fikk akutt hjerteproblem

Mor fikk opplyst at politiet hadde hentet hennes 6 åring i barnehagen. Fikk akutt hjerteproblem og ble innlagt på sykehus.

Publisert: 4. mars 2014

Da 6-åringen skulle hentes i barnehagen, nektet barnehagen å si hvor barnet var. Deretter kom det frem at politiet hadde tvangshentet barnet uten å informere foreldrene. Mor til barnet fikk som følge av hendelsen akutt hjerteproblem og ble innlagt på sykehus samme dag.

Bakgrunnen for tvangshentingen var melding fra barneverntjenesten, med bekymring om mulig vold.

Barnevernet hadde selv ikke vært i hjemmet, eller i det hele tatt ønsket kontakt med foreldrene og barnet det siste halve året.

Til tross for at barnevernet ikke hadde snakket med verken barnet eller foreldrene, meldte barnevernet foreldrene for mulig omsorgssvikt til politiet og ba om at politiet innhentet barnet for dommeravhør.

Det hele skjedde endatil midt under rettsforhandlinger, etter at det hadde kommet frem at barnet hadde det godt i hjemmet.

Politiet etterkom barnevernets ønske og møtte opp i barnehagen med flere tjenestemenn for å tvangshente det til dommeravhør.

Det kom under dommeravhøret frem at barnet hadde det godt hjemme, og at det ønsket seg tilbake til sine foreldre. Etter dette ble det kjørt hjem. Mor ble utskrevet fra sykehus samme kveld, men skal tilbake for videre utredning og undersøkelse.

Foreldrene har vært sammen med barnet hver dag i barnehagen etter episoden som fant sted i forrige uke. Barnet har fått søvnvansker og tør ikke å være alene med barnehagepersonellet av frykt for å bli kidnappet igjen. Både foreldre og barn oppfattet det slik at barnet ble "pågrepet" av politiet i barnehagen.

Det er grunn til å tro at episoden vil få etterspill.

I etterkant av at arikkelen ble skrevet, har politiet kommentert at fremstillingen er feil. Les mer om politets innsigelser her. Politiet har også opplyst at de ikke møtte opp selv, men benyttet barnehagepersonell. Barnet forteller imidlertid selv at det var politi som hentet det. Barnevernet har i ettertid beklaget hendelsen. (Red anm 7.3.14)


Fra vårt gamle arkiv:

Nyere saker:

Les også vår NETTAVIS.

Del denne siden: