Medhold i 44 omsorgsovertakelsesaker siste 2 år

Illustrasjonsbilde fra Istock

Medhold i 44 omsorgsovertakelsesaker siste 2 år

Gleden er like stor hver gang, også hos oss som har fått gleden av å bistå foreldre eller familiene i deres viktigste kamp. Vi takker for denne unike muligheten som vi har fått.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 25. januar 2019

Bare de to siste årene, har vi mottatt avgjørelser fra domstoler og fylkesnemnder, hvor våre klienter har fått medhold i hele 44 «rene omsorgssaker», dvs. saker om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 eller opphevelse av omsorgsovertakelse etter lovens § 4-21 (tilbakeføring). Gleden er like stor hver gang, også hos oss som har fått gleden av å bistå foreldre eller familiene i deres viktigste kamp. Vi takker for denne unike muligheten som vi har fått.

Mange av de 44 sakene gjaldt flere barn. Antallet barn som får vokse opp hos sine familier ved disse avgjørelsene, er derfor langt høyere.

I noen av sakene som gjaldt tilbakeføring (§ 4-21), samtykket barnevernet selv underveis i prosessen i at barna skulle tilbakeføres til sine hjem.

Det er mange ulike typer saker etter barnevernloven som behandles av nemndene og domstolene. Saker som gjelder midlertidig plassering, institusjon, samvær og andre mindre inngripende saker etter barnevernloven har vi holdt utenfor oversikten. Dersom disse sakene også hadde blitt tatt med, ville antallet blitt flere ganger høyere. 

Vi har i oversikten også valgt å ta med en sak om adopsjon, ettersom vi har ansett den særdeles spesiell og relevant for spørsmålet om omsorgsvilkåret ved adopsjon ved adopsjon er oppfylt. Du kan lese nærmere om denne adopsjonssaken her.

Vi har laget en referanse-oversikt over de 44 sakene, ut fra nemndene eller domstolenes egne saksnummer:

Domstolavgjørelser

16-086509TV1-FJOR (3 barn 4-12)

16-113011TVI-SARP (1 barn, 4-21)

16-037906TVI-STRO (1 barn, 4-12)

16-189911TV|-HAFE, (3 barn 4-12)

17-028909TV1-LIST, (1 barn, 4-21)

17-165278TVI-NHER, (1 barn, 4-21)

17-195811TV1-HEGG, (1 barn adopsj)

18-063110TVI-HEGG, (1 barn, 4-12)

18-078442TVI-INTR, (2 barn, 4-12)

17-170115TVI-BRON, (2 barn, 4-12)

18-050091TVI-DALA, (1 barn, 4-12)

18-090722TVI-OFOT, (1 barn, 4-12)

17-059217ASD-FROS, (1 barn, 4-12)

17-166060TVI-AUAG, (1 barn, 4-21)


Fylkesnemndsavgjørelser

FTE-2016/003189, (1 barn, 4-21)

FNO-2016/004095 (1 barn, 4-21)

FTF-2016/00243 2 (1 barn, 4-21)

FTE-2016/003189 (1 barn, 4-21)

FOH-2016/004350, (1 barn, 4-12)

FRO-2016-4653, (2 barn, 4-12)

FTF-2016/004700, (1 barn, 4-21)

FOH-2017/001278, (3 barn, 4-12)

FOH-2017/002255, (1 barn, 4-12)

FHS-2017/002362, (1 barn, 4-12)

FTF-2017/003103, (1 barn, 4-21)

FHS-2017/001967, (1 barn, 4-21)

FOH-2017/002255), (1 barn, 4-12)

FHS-2017/002569, (1 barn, 4-21)

FOA-2017/003480, (2 barn, 4-21)

FOH-2017/003148, (1 barn, 4-12)

FAG-2017/003160, (3 barn, 4-12)

FAG-20 17/002627, (2 barn, 4-12)

FRO-2017/003519, (1 barn, 4-12 )

FAG-2017/003777, (1 barn, 4-12)

FTE-2017/004175, (1 barn, 4-12)

FRO-2017/004417, (1 barn, 4-12)

FOA-20 18/000348, (1 barn, 4-21)

FOA-2018/000349, (1 barn, 4-21)

FOH-2018/000552, (2 barn, 4-21)

FAG-2018/000895, (1 barn, 4-21)

FRO-2018/001154, (1 barn, 4-21)

FRO-2018/001557, (2 barn, 4-21)

FOS-2018/001704, (1 barn, 4-21)

FOS-2018/002402, /1 barn, 4-12)

FOH-2018/003897, (2 barn, 4-12)

Del denne siden: