Fosterbarn får ofte flytte hjem

Illustrasjonsbilde: Istockphoto

Fosterbarn får ofte flytte hjem

Myndighetene har aldri offentliggjort nasjonal statistikk for antall tilbakeføringer av barn. Det burde de gjort. Det kunne ha gitt motivasjon til fler.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 4. april 2018

Det at barn blir plassert i fosterhjem, er langt fra ensbetydende med at de aldri kan flytte hjem. Noen mistolker og konspirerer en del, og derfor skriver jeg som jeg gjør. Med korrekt informasjon kan flere flytte hjem.

Jeg skal nevne et eksempel. Bare i løpet av 5 uker fra 20. februar til 26. mars i år, falt det 4 avgjørelser bare ved vårt kontor, hvor foreldrene fikk tilbakeført barn etter at de hadde vært flere år i fosterhjem (4-21 saker).

Den siste dreide seg om to barn som nå går i barneskolen, og som hadde bodd hele 5 år i fosterhjem, dvs. fra de var svært små. Omsorgsperson benyttet tiden etter plasseringen på seg selv, og samarbeidet godt med involverte som gav god hjelp. På denne måten ble de fleste problem som til sammen hadde begrunnet omsorgsovertakelsen i sin tid eliminert (Fylkesnemnda i Oslo og Akershus, snr: FOH-2018/000552).

De tre andre sakene i perioden nå i februar/mars i år har jeg omtalt tidligere (Aust-Agder tingrettFylkesnemnda Oslo og Nord-troms tingrett).

Tallene er ikke unike. Vi noterte samme antall i samme periode også i fjor (4 avgjørelser om tilbakeføring i løpet av 5 uker). Tre av sakene, Fylkesnemnda i Troms og Finnmark den 9.2.17, 4-21 sak (16-4700), Fylkesnemnda i Telemark den 14.2.17, 4-21 sak (16-3189), og Sarpsborg tingrett den 17.2.17, 4-21 sak (16-113011 TVI-SARP) er omtalt nærmere her.

Holder tilbake viktig informasjon

Myndighetene har aldri offentliggjort nasjonal statistikk for antall tilbakeføringer av barn. Det burde de ha gjort. Det kunne ha gitt motivasjon til fler. Mange får i dag dårlige råd og innspill gjennom sosiale medier, og jeg er overbevist om at korrekt informasjon kunne "reddet" en del dem.

Regelverket

Barn skal etter barnevernloven § 4-21 straks tilbakeføres til sitt hjem, dersom dette er til beste for dem, både på kort og lang sikt. Det er selveste grunnregelen for tilbakeføring, men den synes ofte å komme i bakgrunnen. De senere årene har vi imidlertid sett en utvikling, ved at barn stadig oftere tilbakeføres etter denne bestemmelsen. Les om et ferskt eksempel på det her.

For øvrig er regelen at barn først skal tilbakeføres når så forholdene ligger til rette for det, dvs. det er "overveiende" sannsynlig at foreldrene kan gi forsvarlig omsorg eventuelt ved hjelp fra barneverntjenesten. 

Forutsetningen for denne siste regelen, er imidlertid at at barnet ikke har etablert en slik tilknytning til fosterhjemmet og miljøet der, at det vil ta skade av å flytte derfra og til sine biologiske foreldre. Ved denne vurderingen skal en naturlig vis ta hensyn til hvilken tilknytning det er mellom barnet og foreldrene, slik at det er først når foreldrenes egen tilknytning og "tilbud" ikke kan kompensere for tapet av fosterhjem, at tilbakeføring kan nektes. Dersom det har vært liten samværskontakt de siste årene, kan det være et varseltegn.

Del denne siden: