Reduserte salær med en kvar million

Bilde: Illustrasjonsbilde fra Gettyimages

Reduserte salær med en kvar million

Krav på kvart million kroner fra sakkyndig psykolog ble redusert til ca. 6.000 kroner. Anke til lagmannsretten førte heller ikke frem.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 17. desember 2017

En sakkyndig psykolog i barnevernsak, krevde en kvart million kroner i salær men fikk bare ca. 6.000,-. Vedkommendes anke til lagmannsrett førte heller ikke frem. 

Vedkommende var oppnevnt av Hammerfest tingrett til å utføre utredning i forbindelse med overprøving av en barnevernsak. Det heftet imidlertid så store mangler ved arbeidet at det måtte oppnevnes ny sakkyndig. 

Den Barnesakkyndige kommisjon uttalte at det var "så store og alvorlige faglige/metodiske mangler at den i begrenset utstrekning kan bidra til sakens opplysning», og at manglene ikke kan avhjelpes med tilleggsrapport". 

Hålogaland lagmannsrett forkastet anken tidligere denne uka (LH-2017-176767).

Det er sjelden men forekommer, at sakkyndige psykologer får underkjent sine rapporter i Barnesakkyndig kommisjon. Les om et annet tilfelle her.


Del denne siden: