70-åring knuste barnevernet!

Illustrasjonsbilde fra GettyImages

70-åring knuste barnevernet!

Enstemmig rett uenig med barnevernet. Far ble ansett som en god rollemodell for sin sønn.

Publisert: 17. februar 2017


Fylkesnemnda tok omsorgen fra mor i 2012 og plasserte barnet i offentlig fosterhjem. Tre år senere, da barnets far var ca. 70 år, krevde han at barnet flyttet til ham. Det motsatte barnevernet seg kraftig, og i dag falt det dom i saken. Det ble en knusende seier for pensjonisten.


Det er Sarpsborg tingretten som har avsagt avgjørelsen (16-113011TVI-SARP).


Det fremgår av avgjørelsen at du aldri blir pensjonert fra å være omsorgsgiver for egne barn, bare ut fra alderen du har. Dette selv om du aldri tidligere har hatt omsorgen for barnet du krever omsorgen for, slik tilfellet var i saken her.

Retten uttalte:

"Retten finner at far vil kunne imøtekomme barnetspraktiske behov, og at han har mye tid, varme og kjærlighet å tilby ham. Etter bevisvurderingen legger retten til grunn at det er en varm og trygg relasjon mellom far og barnet, og at barnet føler tilhørighet og tilknytning til far. Far vil etter rettens vurdering kunne være en rollemodell i forhold til sosialt samspill og regulering av følelser."


Far fikk også medhold i fylkesnemnda i fjor, men barnevernet anket denne avgjørelsen til tingretten og nektet å levere barnet tilbake før endelig avgjørelse forelå.


Far ble bistått av Advokatfirmaet Sylte AS v/Olav Sylte.


Vi gratulerer med avgjørelsen.


Del denne siden: