Frifunnet for falsk anklage

Advokat Katja Hakvaag, Advokatfirmaet Sylte AS

Frifunnet for falsk anklage

Rett ble nesten til grov urett, men slik gikk det heldigvis ikke. Anmeldte sin ex men ble i stedet selv tiltalt. Nå blankt frifunnet.

Tina Ueland

Forfatter: Tina Ueland
Publisert: 26. juni 2018

Kvinnen anmeldte sin ekssamboer for trusler og psykisk vold, men politiet valgte å i stedet å tiltale henne selv og da for falsk anklage. I går ble hun blankt frifunnet, og retten legger endatil til grunn at det er sannsynlig at hun forklarte seg korrekt. Saken vil kunne få etterspill.

Det var Kristiansand tingrett som avsa dommen (18-081569MED-KlSA) og den tiltalte kvinna ble bistått av advokat Katja Hakvaag ved vårt kontor (bildet over).

Under hovedforhandlingen endret møtende aktor tiltalen, fra falsk anklage (straffeloven § 222) med tre års strafferamme til oppdiktet forhold (straffeloven  med 225) med ett års strafferamme. Ved rettsdagens slutt forrige fredag, la aktor selv ned påstand om at kvinna måtte frifinnes ettersom det fremkom at kvinna sannsynligvis snakket sant.

Det fremgår av dommen at:
"(Tiltaltes) sin forklaring er sannsynliggjort, både med hensyn til det som fremgår av grunnlaget i tiltalebeslutningen, men også om andre ubehagelige uttalelser som (eks samboeren) kom med overfor henne under bursdagsfeiringen".
For frifinnelse er det ikke krav til at tiltalte sannsynliggjør sin uskyld. Dvs. sannsynliggjør med over 50 prosent at han eller hun snakker sant. Det er for frifinnelse tilstrekkelig med "rimelig tvil", dvs. at påtalemyndigheten ikke greier å føre opp mot 100 prosent sikre bevis. Her var det nesten motsatt.

I følge Hakvaag vil saken kunne få etterspill.

Del denne siden: