Ordentlig "søppelsak" for Karmøy kommune

Bilde: Karmøybroen

Ordentlig "søppelsak" for Karmøy kommune

Karmøy kommune ble fredag dømt til å betale 5,5 millioner kroner i erstatning i tillegg til 1 million kroner i saksomkostninger for lovbrudd. Brudd på anbudsregelverk.

Publisert: 11. juni 2017

Gulating lagmannsrett har nå dømt Karmøy kommune til å betale 5,5 millioner kroner i erstatning en million kroner i saksomkostninger for lovbrudd. Dommen ble avsagt fredag 8. juni 2017 (LG-2016-133934).

Det er Norsk Gjenvinning som er tilkjent erstatningen. I tillegg ble kommunen dømt til å betale 200.000 i omkostninger for tingretten.

Kommunen avholdt åpen anbudskonkurranse for innsamling og transport av husholdningsavfall for kommunens 18.000 abonnementer, men avviste Norsk Gjenvinnings anbud etter først å ha godtatt det. Deretter ble hele anbudskonkurransen avlyst.

I tingretten vant kommunen saken. Lagmannsretten kom til motsatt resultat og til at "samtlige erstatningsvilkår er oppfylt i saken". Det fremgår av dommen:

"Lagmannsretten ser det således slik at Karmøy kommune har begått vesentlige feil under anbudskonkurransen, noe som skulle ha medført at NordRen AS sitt tilbud skulle ha blitt avvist. Det er klar sannsynlighetsovervekt for at Norsk Gjenvinning Renovasjon AS ville ha fått kontrakten dersom feilen tenkes bort. Ankende part har derfor krav på å få erstattet sitt økonomiske tap i form av den positive kontraktsinteresse".


-

Del denne siden: