Nye regler om motregning i barnebidrag!

Illustrasjonsbilde

Nye regler om motregning i barnebidrag!

Utvidet adgang til motregning i skyldige og fremtidige bidrag. Trådte i kraft 2. juni 2017.

Publisert: 5. juni 2017

Det er nå innført nye regler for tilbakebetaling av feil betalt barnebidrag.

Ordningen trådte i kraft 2. juni 2017.

De nye reglene gjelder retten til å motregne i skyldige eller fremtidige bidrag. Bestemmelsen er inntatt i barneloven § 78 fjerde ledd.

Med dette er motregningsadgangen for bidrag utvidet, til å også å omfatte motregning etter klage og tilfeller der tidligere avtalt bidrag blir satt ned etter søknad overfor bidragsfogden.

Les mer om endringen HER.


MEST LEST:Du finner flere nyheter i vår NETTAVIS.

Del denne siden: