Misforstått forslag om barnevern

Bilde: Istock

Misforstått forslag om barnevern

I morgen tar Stortinget stilling til hvem som er viktigst for norske barn; barnevernkonsulenter eller lærere?

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 1. april 2019

Hvem bør bruke mest tid på barn, lærere som har dem hver dag eller barnevernkonsulenter som kanskje aldri treffer dem, men skriver rapporter, går på kurs og driver møtevirksomhet. Tre representanter fra SV, med tidligere barnevernminister Lysbakken i spissen, mener det siste. De vil at barnevernansatte bør ha maksgrense på 15 barn, og at det må ansettes enda fler. 

I morgen skal Stortinget ta endelig stilling til forslaget. Vi får håpe Stortinget er tydelig i drøftelsen. Flere enn meg er nok nå lei av å høre at de barnevernansatte har for mange barn de har ansvaret for, hver gang det avdekkes feil. Eksternalisering, for å bruke deres eget faguttrykk. 

Når de ikke heller kjører kampanje for forebygging ved flere ansatte i skolen, ser de dessuten bare seg selv.

Det mistenkes dessuten at det er de barnevernansatte selv som står bak SV-forslaget, som ledd i deres kampanje.

Faktum om barn er slik:

Antallet ansatte i norsk barnevern vokste med 25 prosent i perioden 2013 - 2017. Samtidig ble det ikke "produsert" nevneverdig mer. Økningen av tiltak ble bare 5 %. Samlet kostnad pr. år for norsk barnevern er ca. 25 milliarder kroner, alt inkludert (dvs. inkl. rettssaker, fosterhjem, institusjoner, sakkyndige m.v).

Det foreligger ikke noen undersøkelse som konstaterer noen økning av kvalitet i barnevernet i denne perioden, snarere tvert imot. Stadig flere saker som bringes inn for rettssystemet synes å bli underkjent. 

Det er ikke noe som tyder på at norske familier har fått større behov for hjelp fra barnevernet, sammenlignet med tidligere, slik at dette skal ha "spist opp" de over 1000 nye årsverkene.

Det er grunn til å anta Stortinget i morgen vil stemme forslaget ned.

Du finner komitèinstillingen som ble avgitt 12. mars her. 


Del denne siden: