Betaler for å krenke barns rettigheter!

Advokat Olav Sylte

Betaler for å krenke barns rettigheter!

Det er nå 2019, og det skulle være helt unødvendig å skrive som jeg gjør. Barn som har hatt det vanskelig, bør slippe å bli krenket av de som blir betalt for å skulle hjelpe dem.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 8. mars 2019

Regelen i Grunnloven § 104 om barns rett til å bli hørt gjelder over hele landet. Den gjelder dessuten også for verger og bistandsadvokater. De er ikke unntatt, selv om de blir offentlig oppnevnt. Det er nå 2019, og det skulle egentlig være helt unødvendig å skrive som jeg gjør.

Barn skal etter Grunnloven § 104 som hovedregel alltid høres før offentlige myndigheter treffer noen beslutning som gjelder dem. Regelen ble inntatt i Grunnloven i 2014. Regelen virker fortsatt å være ukjent for mange av aktørene som tar betalt for å skulle kjenne den. 

Jeg var for eksempel for kort tid siden i en sak i sørnorge, hvor bistandsadvokat fremmet krav om oppreisningserstatning for barn over 7 år, under henvisning til at oppnevnt setteverge hadde besluttet det. Så kom det frem at vergen ikke hadde snakket med barnet i det hele tatt, ikke en gang vurdert å gjøre det. 

Bistandsadvokaten påstod endatil i retten at barn under 18 år aldri skulle bli hørt i slike spørsmål, som gjelder å fremme slike krav på vegne av dem. Ikke engang om de bor sammen med sine foreldre og kravet rettes mot dem. Det ble også forfektet at Fylkesmannen skulle ha laget en "instruks" om det. Verre kan det ikke bli tenker jeg.

Jeg ringte tilfeldigvis Fylkesmannen i det aktuelle fylket og sjekket opp påstanden. Det har jeg gjort før. Fylkesmannen fortalte at den også denne gang at embetet aldri hadde sagt eller skrevet noe slikt, men stikk motsatt. Fylkesmannen uttalte at alle som er verger etter Grunnloven § 104 skal snakke med barn over 7 år, om det blir aktuelt å bestemme noe som gjelder dem og som faller under vergemålet.

Barn som har hatt det vanskelig fra før, bør slippe å bli krenket av de som blir betalt av det offentlige for å skulle hjelpe dem. De som betaler dem, bør stille noen krav til hva det betales for tenker jeg.Del denne siden: