Sortmaling av barnevernkontor

Illustrasjonsbilde: Istock

Sortmaling av barnevernkontor

Ressurser hos foreldre og besteforeldre ble fullstendig oversett av det lokale barnevernkontoret. I deres øyner var alt "sort". Fylkesnemnda fikk med seg alt - så da at foreldrene kunne være foreldre til barna sine selv.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 28. desember 2018

Foreldrene manglet både evne til å gi tilstrekkelig kontakt og trygghet, utviklingsstøtte og reguleringsstøtte til de to små barna, og barnevernet pekte på at barna var "sent utviklet". Hjelpetiltak ville heller ikke til nytte, da foreldrene ikke ble ansett veiledbare. Helt feil sier nå Fylkesnemnda, og gir foreldrene enstemmig medhold i at de kan greie å være foreldre til sine egne barn.

Det er Fylkesnemnda i Oppland og Hedmark som har avgjort den "sortmalte" saken fra det lokale barnevernkontoret (FOH-201 8/003897). Vedtak ble avsagt 21. desember 2018, og er advokatfirmaets Syltes siste fylkesnemndsvedtak i omsorgssak (4-12) i 2018.

Barnevernet mente i følge vedtaket, at det var så galt, at barna med tvang burde plasseres i fremmed fosterhjem og foreldrene dessuten bare skulle gis begrenset med time-samvær hvert år og med offentlig tilsyn. 

Det fremgår av det ferske og enstemmige nemndsvedtaket:

Mor synes også å ha ressurser blant annet ved at det er hun som hjelper skolebarnet med leksene, som i følge skolen alltid ble gjort. Mor leser også for bama på sengen. Mor møter til foreldremøter, ansvarsgruppemøter og begge foreldrene på utviklingssamtale. Mor ringer skolen dersom det er noe spesielt og skriver i meldingsboken hvis ting er annerledes enn utgangspunktet.

Nemnda legger vekt på familiens nettverk med blant annet farmor som fremstår ressurssterk. Farmor følger blant annet det ene barnet til idrettsskole en gang i uken, i tillegg til (andre aktiviteter). Det legges til grunn at farmor også videre vil følge opp familien tett.

Det er uklart hva som er årsaken til at barna har hengt etter de jevnaldrende i utvikling. Psykologspesialist X beskrev i sin rapport () at observasjon av samspillet mellom foreldrene og barna gav inntrykk av at samspillet er trygt og godt. Begge foreldre stimulerte (barnet som ble undersøkt) og hadde direkte blikkontakt med barnet i lek.

Foreldrene ble bistått av advokatfirmaet Sylte.

Del denne siden: