Tvangsflyttet mobbeoffer får flytte hjem igjen

Illustrasjonsbilde fra Istock

Tvangsflyttet mobbeoffer får flytte hjem igjen

"Det sentrale poeng i vår sak er at retten mener disse forhold har vært en sentral medvirkende årsak til de plager barnet etter hvert fikk, men at mor ikke kan lastes for dette" - skriver nå retten i en fersk enstemmig avgjørelse. Slike "overtramp" har vi imidlertid skrevet om før!

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 19. desember 2018

Fylkesnemnda i Nordland besluttet i sommer at det offentlige skulle overta omsorgen for et barn som ble mobbet på skolen. Nemnda var enig i barnevernets resonnement; at det i stedet måtte være barnets mor det var noe alvorlig galt med. Helt feil sier nå tingretten, og opphevet nemndas vedtak som ugyldig i forhold til samtlige tre vilkår for tvangsplassering.

Det er Ofoten tingrett som har avsagt dom i saken (18-090722TVI-OFOT). Dom falt i går, den 18.12.18. Privat part ble bistått av Advokatfirmaet Sylte.

Både nemnda og rettens avgjørelser var enstemmige, men altså med stikk motsatte resultat i forhold til samtlige tre vilkår som ble drøftet (1. om det var alvorlig omsorgssvikt, 2. om det var nødvendig å ta omsorgen og 3. om det var barnets beste å plassere barnet i fosterhjem). Rettens modige og etter vår oppfatning helt korrekte avgjørelse, var dessuten i strid med anbefaling fra sakkyndig psykolog som hadde utredet saken på vegne av barnevernet.

Fylkesnemnda i Nordland som avgjorde saken med motsatt resultat, er blant de 4 fylkesnemndene i Norge som sjeldnest gir medhold til private parter. De tre andre er sammen med Trøndelag, Østfold og Telemark.  Du finner oversikten over nemndenes resultatgivning her.

Denne mobbesaken er ikke unik. Det skjer stadig at norsk barnevern blir dømt for å foreta slike "feilplasseringer". Vi har bl.a. skrevet om en helt lignende sak fra tidligere i år. Les mer om den her.

Avgjørelsens innhold er av retten besluttet unntatt offentlighet i sin helhet, og innholdet gjengis derfor ikke jf. domstolloven § 130.

Del denne siden: