Ekstreme forskjeller i barnevernresultat

Den enkelte nemnds nummerering

Ekstreme forskjeller i barnevernresultat

Noen nemndsledere gir det offentlige nesten alltid medhold.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 14. desember 2018

Det er over fire ganger så høy sannsynlighet for at privat part "vinner" sak i Fylkesnemnda i Agder, sammenlignet med nemnda i Trøndelag. Dette viser ny statistikk utarbeidet av Sentralenheten for Fylkesnemndene. I Trøndelag gis bare 5 prosent av private parter medhold i "hovedpåstander" (omsorgsovertakelse, plassering utenfor hjemmet og adopsjon), mot 21 prosent i Agder. (nr. 1).

Statistikken gjelder 2017 og omfatter alle Fylkesnemndene i Norge. Gjennomsnittsprosenten er 84 prosent medhold til offentlig part.

Det er også store variasjoner innad i nemndene mellom de ulike nemndslederne. For Østfold som har 90 prosent medhold til offentlig part, gir en av nemndslederne for eksempel medhold til det offentlige i 94 prosent av tilfellene mens andre ledere ved denne nemnda er langt under 90 prosent. Dette betyr at forskjellene som er påvist, ikke bare kan forklares med at noen kommuner venter for lenge med å fremme sak. Forklaringen synes heller å være at det er store forskjeller mellom nemndsledere, i hvordan de oppfatter lovens vilkår og vurderer bevisene i sakene som blir ført. 


Del denne siden: