"Vant" 2 saker på èn dag mot samme kommuneadvokat

Illustrasjonsbilde fra Istock

"Vant" 2 saker på èn dag mot samme kommuneadvokat

Vårt kontor fikk i dag medhold i to uavhengige saker om omsorgsovertakelse (bvl. § 4-12), for to forskjellige familier - mot samme kommuneadvokat. Derved har vi fått medhold i 3 slike saker på under en uke, og gjentar at vi ikke tror på barnevernetatens egne tall.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 12. september 2018

I dag fikk vårt kontor medhold i to uavhengige saker om omsorgsovertakelse for to forskjellige familier etter barnevernloven § 4-12. Den ene ved Heggen og Frøland tingrett og den andre ved Fylkesnemnda i Moss. Vi er svært fornøyde, ikke minst fordi det var ett og samme kommuneadvokat-kontor som var vår motpart.

Saken for Heggen og Frøland tingrett (18-063110TVI-HEGG) er av retten gjort unntatt offentlighet i sin helhet, jf. Domstolloven § 130 første ledd. Vi er derved avskåret å gjengi noe fra dommen, utover at barnevernets krav om at det offentlige skulle overta omsorgen for familiens barn ikke førte frem. Vi tør dessuten å gjengi at det var dissens, samt at barnevernet allerede har påanket avgjørelsen. 

Den andre saken som ble behandlet for fylkesnemnda dreide seg også om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12. Nemndsbehandlingen fant sted over 2 dager for ca. 2 uker siden (snr. 2018/002402). Det ble fra privat parts side lagt ned påstand om at saken ble utsatt, og at det ble oppnevnt sakkyndig for utredning av mors omsorgsevne i stedet for at omsorgen ble besluttet tatt. Nemnda besluttet enstemmig å ta kravet til følge ved dagens resultat, og det vil bli ny behandling senere etter sakkyndig utredning foreligger om ikke barnevernet da trekker begjæringen som er fremsatt. Denne saken ble ført av meg selv.

Vårt kontor sammen med et annet advokatkontor, fikk også medhold i en tilsvarende sak for ca. en uke siden. Med dagens to avgjørelser har vårt kontor og våre klienter derved fått medhold i 3 saker om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 på under en uke. Det utgjør nesten 1 prosent av alle medhold som skal gis i følge barnevernets egen statistikk. I følge barnevernet innebærer denne nemlig at den offentlige etaten får medhold i ca. 95 prosent av disse sakene etter barnevernloven § 4-12. Jeg har flere ganger gitt uttrykk for at jeg betviler barnevernets tall. Les mer om det her.Del denne siden: