50% medhold i tilbakeføringssaker

50% medhold i tilbakeføringssaker

I fjor ble hele 173 omsorgsovertakelser opphevet i fylkesnemndene og opp mot 200 fosterbarn fikk flytte hjem igjen.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 10. april 2018

I 2017 fikk foreldre medhold i hele 173 tilbakeføringssaker, av totalt 414 som ble behandlet gjennom hele året. Dette viser statistikk vi har innhentet fra Sentralenheten for fylkesnemndene. Det gir en nasjonal medholdsprosent for foreldre på 41 prosent bare i første instans.

Andelen samsvarer med det vi har skrevet om dette tidligere, basert på våre egne erfaringer med denne sakstypen.

I tillegg blir en del av vedtakene som ikke oppheves anket videre til tingrettene, som foretar ytterligere opphevelser. Bare ved vårt kontor, hadde vi flere slike tingrettsdommer i fjor og har skrevet om det før, bl.a. her.

Når en ser nemndsvedtak og tingrettsdommer under ett, gir det en nasjonal medholdsprosent for private på opp mot 50 prosent i tilbakeføringssaker. Påstanden om at barn som omsorgsovertas aldri får flytte hjem, er derfor feil. Fosterbarn får ofte flytte hjem igjen, men foreldre må vanligvis først jobbe med seg selv og gjøre endringer.

Det har tidligere blitt presentert statistikk fra norsk barnevern som viser andre tall i saker om omsorgsovertakelser. Les mer om det her.

Del denne siden: