"Melhusbarna" kan ha krav på bistandsadvokat

Illustrasjonsbilde: Istockphoto

"Melhusbarna" kan ha krav på bistandsadvokat

Det skulle ikke være noen grunn til at de som står bak eller har medvirket til det, får samme straffer som det foreldre ville fått for tilsvarende overtramp

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 6. april 2018

Den  ulovlige tvangsbruken som Sivilombudsmannen har avdekket denne uka ved en barnevernsinstitusjon i Melhus, kan være av en slik karakter at hvert av barna har krav på egen bistandsadvokat etter straffeprosessloven. Barna kan i så fall selv kreve at de som står bak blir politietterforsket og straffet, og kreve oppreisningserstatning for det de har gjennomgått.

Det kan dreie seg om overgrep fra myndighetspersoner som må ha forstått hva de har gjort, om overgrep som er begått planmessig og systematisk, som er begått mot mange forskjellige barn og mot barn som har "særskilte behov" for det motsatte av det de har fått, nemlig "trygg omsorg". 

Handlingene er dessuten begått mot barn samtidig som de har vært avskåret fra å søke trygghet eller støtte hos sine nærstående (familie og venner). 

Det skulle ikke være noen grunn til at de som står bak eller har medvirket til det, får samme straffer som det foreldre ville fått for lignende. Det skulle heller ikke være noen grunn til at ikke Bufetat får en klekkelig foretaksstraff og at de ansvarlige for tilsyn hos Fylkesmannen, omplasseres til andre gjøremål som ikke handler om barn.
Del denne siden: