Krenke vitne eller motpart?

Illustrasjonsbilde: Istock

Krenke vitne eller motpart?

Advokater kan heretter ikke påstå at foreldre er ditt og datt av negativ art, men må begrense seg til å peke på at andre måtte mene noe slikt og angi hvem i så fall.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 21. mars 2018

Reglene om ærekrenkelser gjelder for alle, også advokater. Advokatene kan heller ikke påberope seg at de står i en rettsprosess, og bare viser til sakens dokumenter. En advokat er nylig felt i disiplinærsystemet for å ha trådt feil.

«(Motpart) har en meget stygg historikk knyttet til seksuelle overgrep mot egne barn, herunder X (fellesbarnet). Han har også en historikk med bruk av vold i nære relasjoner, herunder mot mor, samt tidligere ektefelle. Dette gir stor risiko for retraumatisering og nye overgrep», skrev advokaten i sluttinnlegget som han sendte til retten. 

Disiplinærutvalget mente at advokaten ved dette brøt reglene for god advokatskikk, som krever at advokater også i prosess opptrer saklig og korrekt.

«Plikten til å opptre saklig og korrekt gjelder både overfor egen klient, men også overfor motpart», fremgår det videre av avgjørelsen. 

Saken dreide seg om barn, og således er saken særlig interessant. Kommuneadvokater kan ut fra avgjørelsen ikke påstå at foreldre er ditt og datt av negativ art for å ta omsorgen fra dem, men må heretter begrense seg til å peke på at andre måtte mene dette og angi hvem i så fall. Ellers så risikerer vedkommende å bli felt i klagesak for eget disiplinærutvalg.

Den samme regelen antas å gjelde krenkende påstander om andre, f.eks. vitner.


Del denne siden: