Vil ikke høre på sorenskriveren!

Illustrasjonsbilde: Istock

Vil ikke høre på sorenskriveren!

Til tross for at hun har egne små barn og profesjonelt arbeider med barn, og til tross for at enstemmig rett har bestemt det det er best, godtar ikke barnevernet henne som plasseringssted.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 20. mars 2018

Barnevernet har nå anket den enstemmige dommen jeg skrev om for noen dager siden. Barnevernkontoret synes derved ikke å godta det som er bestemt. Beklagelig, men ikke overraskende egentlig. 

Jeg har omtalt saken tidligere. Den er prinsippiell. Den dreier seg om barn skal vokse opp hos sin biologiske familie eller hos fremmede. En enstemmig fylkesnemnd gav barnevernet medhold. En enstemmig rett ledet av sorenskriveren kom til det stikk motsatte.

Saken har to prinsippielle sider. For det første om barnevernet skal gis mulighet til å ture frem som de vil på egenhånd. Skal de kunne foreta plassering av barn i fremmed fosterhjem uten å konferere med andre, for deretter å nekte å flytte dem tilbake til familien, ved å påstå at barnet har "slått seg til ro" i fosterhjemmet?

For det andre om det skal legges vekt på det langsiktige perspektiv. Det å oppnå ro og stabilitet i fosterhjemmet. Tingretten mente at en familieplassering etter ønske fra foreldrene, nettopp ville bidra til det. Fylkesnemnda så bort fra hele problemstillingen, i likhet med barnevernet.

Det gjenstår å se hva som skjer videre. Jeg vil komme tilbake til det.


Del denne siden: