Dyr erstatningssak mot barnevernet

Retten dømt i stedet foreldrene til å betale erstatning til barnevernet

Dyr erstatningssak mot barnevernet

Etter å ha "vunnet" barnevernsak, saksøkte foreldrene kommunen og krevde erstatning. Det skulle de aldri ha gjort.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 18. mars 2018

I 2014 fikk foreldrene rettens medhold i at barna som var fosterhjemsplassert, skulle tilbakeføres til sitt hjem. Nå er det motsatt. Retten har dømt foreldrene til å betale over en kvart million kroner til barnevernet i stedet. Dette fordi de inngav søksmål mot kommunen med krav om erstatning.

Det etterfølgende erstatningssøksmålet skal ha blitt "markedsført" både gjennom tradisjonelle og sosiale medier. Søksmålet synes også å ha skapt inntrykk overfor andre "barnevernforeldre", at erstatningssøksmål var en god mulighet for å slå "tilbake igjen" der barnevernet ikke lar foreldre "få fred". 

Erstatningssaken ble også anket til lagmannsretten, som for noen uker siden avgjorde at anken ble nektet ny behandling fordi den ble ansett så åpenbar, også angående anken over saksomkostningene. Bare ankeforsøket påførte foreldrene ytterligere 15 tusen kroner i idømte saksomkostninger. 

Tingretten uttalte følgende angående saksanlegget:

Retten har ikke vært i tvil om at kravene ikke kunne føre frem, og viser til at flere av vilkårene for erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk skade ikke har vært til stede. 

I tillegg til nevnte erstatning av kommunens saksomkostninger, kommer alle kostnadene de hadde til egne advokater i det retten egentlig anser som et meningsløst søksmål. Samlet var advokatkostnadene (begge sider) foreldrene måtte betale, opp mot en halv million kroner. 

Jeg skrev også for 4 år siden om problemstillingen om erstatning for uberettigede inngrep fra barnevernet. Da skrev jeg om hvor vanskelig det er å kreve erstatning fra kommunen, ut fra gjeldende erstatnings-regelverk som blant annet inneholder vanskelige regler om årsakssammenheng mellom ansvar og økonomisk tap. Les mer om det her. 

I motsetning til ved saker om erstatning for barnevernets uberettigede inngrep, er det svært mange voksne som får erstatning fra kommunene for at barnevernet grep inn da de selv var barn (tapt barndom).


Del denne siden: