Lotto i barnevernsak?

Lotto i barnevernsak?

Vi undersøker validiteten i rettssystemets behandling av barnevernsaker. Har du siste måneden mottatt enstemmig dom i tingrett, med stikk motsatt resultat av enstemmig Fylkesnemnd, er vi interessert i å komme i kontakt med deg.

Publisert: 4. november 2017

Vi ser nærmere på "lotto-effekten" i barnevernsaker slik rettssystemet fungerer i dag. I denne forbindelse ønsker vi kontakt med de som har mottatt en dom i tingrett den siste måneden, med enstemmig beslutning om det stikk motsatte av det en enstemmig Fylkesnemnd kom til i omsorgssak eller sak om adopsjon.

Dersom du har opplevd det vi nå undersøker, er vi takknemlige for å få tilsendt aktuell dom og vedtak (må være fra siste måneden). Send i så fall til e-post: olav@advokatsylte.no. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt og eventuell bruk av innhold blir anonymisert og skal godkjennes av deg på forhånd.

Vi vil senere denne måneden publisere resultatet her på vår nettportal.


Del denne siden: