Familie og venner ble redningsmenn

Illustrasjonsbilde, Istock

Familie og venner ble redningsmenn

Familie og venner organiserte seg i rekordfart, og reddet 3 barn fra å bli tvangsplassert i offentlig fosterhjem - men ble motarbeidet av det lokale barnevern.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 26. oktober 2017

Da barnevernet ville plassere familiens 3 små barn i fosterhjem, organiserte familie og venner seg. I løpet av 3 uker forhindret de at barna endte opp i offentlig fosterhjem:

Slik situasjonen er akkurat nå. kan ikke nemnda trekke den konklusjonen at barna utsettes for omsorgssvikt i hjemmet. Et viktig spørsmål for nemnda er imidlertid om denne situasjonen vil vedvare, eller om risikoen for at barna igjen skal oppleve omsorgssvikt er så overhengene at det må konkluderes med at vilkårene i § 4—12 første ledd er oppfylt allerede nå, slik barneverntjenesten har anført.

Det var Fylkesnemnda i Agder som uttalte dette i en fersk avgjørelse fra 24. oktober i år, i sak om såkalt omsorgsovertakelse (barnevernloven § 4-12). Nemnda bestemte at barna fortsatt skulle få bo i sitt hjem (FAG-2017/003160), og gikk derved i mot ønsket fra det lokale barnevernkontor som ville plassere dem i fosterhjem.

Barnevernet mente under "rettsaken" i nemnda, at det nyetablerte stor-familierådet var nytteløst. Barnevernet sa rett ut at de ikke hadde tro på at familie og nettverk kunne bidra med nevneverdig hjelp, og gikk således i mot det sentrale myndigheter har anført om bruken av familieråd som alternativ til fosterhjem.

En enstemmig fylkesnemnd delte heldigvis ikke det lokale barnevernkontorets oppfatning, som egentlig kan oppfattes som en form for "motarbeidinging" av det barneministeren har fremført skal være riktig kurs for norsk barnevern i tiden fremover. Nemnda uttalte:

Foreldrene har omsider vært ærlige med familie og venner. For første gang har de gitt nettverket innsyn i familiens problemer. Dette har medført at nettverket har mobilisert for å hjelpe familien. Far og hans søsken har inngått i et samarbeid de ikke har hatt tidligere.

Etter nemndas vurdering er det ikke nødvendig å foreta en omsorgsovertakelse på det nåværende tidspunkt. Etter at barna har blitt boende hos foreldrene i åtte år etter at barneverntjenesten mottok første bekymringsmelding, er det etter nemndas syn ikke riktig tidspunkt akkurat nå for å ta dem ut av hjemmet og plassere dem i fosterhjem. De endringene som har inntrådt etter den 23. september, tilsier at den ordningen som nå er etablert bør prøves ut først.

Foreldrene ble bistått av meg selv og advokat Kjetil Sørensen. Vi gratulerer familien og alle de gode "hjelperne" med resultatet.

Del denne siden: