Liten betydning om barnevernet ledes av FRP eller SV

Liten betydning om barnevernet ledes av FRP eller SV

En gjennomgang av norsk barnevern og statistikk for siste 8 år, viser at det ikke har noen betydning om norsk barnvern ledes av en FRP- eller SV-statsråd.

Publisert: 16. august 2017

Det er snart valg og det skal gjøres opp regnskap mellom opposisjon og de som har vært i posisjon til å gjøre endringer i utviklingen. Barnevernfeltet er ett av de politiske feltene som har fått mye medieomtale de siste årene, og jeg skal her kommentere nærmere resultatene inneværende regjering har oppnådd.

Jeg begrenser meg til å kommentere de overordnede tall, og jeg forholder meg bare til dokumenterbare fakta og ikke hva politikere sier at de gjør eller skal gjøre om de får regjeringsmakt fremover.

På barnevernfeltet viser statistikken at det har vært en økning i antall omsorgsovertakelser de årene FRP har hatt statsrådansvar (se lilla horisontal linje i diagrammet nedenfor).

Statistikken viser også at det ikke har vært noen samlet økning i bruk av hjelpetiltak fra FRP fikk ansvar i 2014 frem til 2017, sammenlignet med årene før (lyse blå søyler i diagrammet).

Tallene til høyre i diagrammet nedenfor er antall omsorgsplasseringer (horisontal lilla linje) og tallene til høyre er antall barn som mottar hjelpetiltak i hjemmet (lyse blå søyler).

I forrige 4-års periode hadde SV ansvaret for barnevern. Statistikken indikerer at det ikke har noen betydning om det er SV eller FRP som leder norsk barnevern.Del denne siden: