ADHD, PTSD eller justismord?

Bilde: Rakkerunge

ADHD, PTSD eller justismord?

Er du usikker på om barnet har PTSD eller bare er rakkerunge med ADHD eller autismespekterforstyrrelse? Vær obs på at konsekvensene av feil valg kan medføre justismord.

Publisert: 8. august 2017

Lederen i ADHD Norge skriver i en kronikk på NRK i dag, at foreningen jobber for at færre barn og unge med Post-Traumatisk Stresslidelse (PTSD) skal diagnostiseres med ADHD – og omvendt. Jeg håper at førstnevnte ikke er sant.

Barn som får omgjort ADHD til PTSD, risikerer nemlig å bli plassert i fosterhjem.

ADHD er i diagnosesystemet en medfødt tilstand, mens sistnevnte skyldes traumer påført senere under livets gang. I barnevernsammenheng, er dette nesten synonymt med alvorlig omsorgssvikt og veien til feil rettslig avgjørelse er kort i avstand.

Den samme problematikken finnes også mellom PTSD og ulike autismespekterforstyrrelser, som også er medfødte tilstander og har mange tilsvarende symptom. Her kan du lese om et fatalt rettslig eksempel fra tidligere i år.

Tilknytningsforstyrrelser som f.eks. Reaktiv tilknytningsforstyrrelse (RAD) er også en påført lidelse som faller i samme kategori som PSTD i denne sammenheng. Den er oftere enn PTSD benyttet av barneverntjenesten som grunnlag for omsorgsovertakelser som alternativ til autismespekterforstyrrelser. Den nevnte eksempelet ovenfor gjaldt en slik problemstilling.

Regelen bør derfor være klar. Dersom en i en barnevernsak for nemnd eller rett er usikker på valget mellom PTSD/RAD og ADHD (eller autismespekterforstyrrelser), skal en la tvilen komme familien til gode. En annen bevisregel, vil legge til rette for systematiske justismord mot familier og barn basert på høyst usikre vurderinger av fagfolk. Disse kan ofte likestilles med synsing og spekulering. Det kan vi ikke ha noe av i et rettssikkerhetsland.

Hva helsevesenet gjør hos seg selv, er en annen ting. I hovedsak forstås behandlingen å være lik uavhengig av tilstand: trygg og god omsorg for alle barn også de med disse diagnosene som er blitt så populære i dag.

Du finner flere artikler her.

Del denne siden: