Kan starte barnevernsak før barn er født

Bilde: stortinget.no

Kan starte barnevernsak før barn er født

Stortinget har nå vedtatt en del endringer i barnevernloven, bl.a. om gravide rusmisbrukere og rollefordeling mellom kommune og stat. Representantforslaget om at private ikke skal kunne ta ut profitt ved levering av barneverntjenester, ble imidlertid ikke godtatt.

Publisert: 29. juni 2017

Stortinget har denne måneden vedtatt flere endringer av barnevernloven (barnevernreform).

Det er blant annet innført som ny regel at barnevernet kan åpne undersøkelsesak for rusmisbrukere som er plassert på institusjon under graviditeten, uten deres samtykke (ny § 4-2 a). Hittil har ikke barnevernet kunne åpnet slik sak, om den gravide ikke har samtykket.

Lovendringene forventes å tre i kraft i løpet av kort tid. Du finner dem her.

Stortinget har også denne måneden behandlet spørsmål om innføring av forbud mot uttak av profitt ved levering av barneverntjenester. Dette forslaget ble imidlertid nedstemt og derved ikke vedtatt. Les mer om det her.

Del denne siden: