Mislykkede fosterhjemsplasseringer

Bilde: Illustrasjonsbilde, Gettyimages

Mislykkede fosterhjemsplasseringer

Han forstod fortsatt ikke etter 6 år hvorfor han måtte bo i fosterhjem. Det mente Fylkesnemnda og barnevernet ikke var bra, og tilbakeførte han derfor til sitt hjem. Ny avgjørelse viser at myndighetene har tatt for lett på det biologiske prinsipp de siste årene.

Publisert: 23. juni 2017

I går mottok vi et fylkesnemndsvedtak som illustrerer at myndighetene de siste årene har lagt for liten vekt på familiens medfødte ønsker om å få bo sammen (biologiske prinsipp). Fylkesnemnda i Hordaland, Sogn og Fjordane som har truffet vedtaket, skriver følgende:

(Barnet) seier han ikkje forstår kvifor han må bu i fosterheim. Han forstår framleis ikkje dei situasjonsskildringane barneverntenesta formidlar til han, frå oppveksten hans. (Barnet) vil ikkje snakka om korleis han hadde det før han vart plassert i fosterheim (i 2010) og seier han har gløymd korleis omsorgstilhøva var heime hjå mor.

(Barnet) har, frå tida då han vart plassert i fosterheim og fram til no, vore konsekvent i ønskje om å bu med mor. Barneverntenesta opplever at dette er eit ønskje som berre har blitt sterkare jo eldre (barnet) har blitt.

Først i dag, over 6 år etter fosterhjemsplasseringen og etter flere prosesser om tilbakeføring, ble mor og barn hørt. Det fremgår av vedtaket (sak nr. 2017-001967), at Fylkesnemnda nå mener at det er til barnets beste å få bo sammen med sin mor og derved er de blitt gjenforent.

Vi tør legge til grunn at det ikke bare er barnet som ikke forstod hvorfor han måtte bo i fosterhjem i over 6 år.

Det bør lages statistikk også for mislykkede fosterhjemsplasseringer. Denne saken bør inngå i statistikken.

Du finner flere artikler HER.

Del denne siden: