Samtaleprosess gav topp resultat

Advokatfullmektig Katja Hakvaag

Samtaleprosess gav topp resultat

Først akuttplassert i beredskapshjem så sak om omsorgsovertakelse. Forsøksordning førte imidlertid barnet hjem igjen!

Katja Hakvaag

Forfatter: Katja Hakvaag
Publisert: 16. juni 2017

I fjor høst akuttplasserte barnevernet barnet i beredskapshjem. Deretter fremmet de sak om varig omsorgsovertakelse for Fylkesnemnda. I dag trakk imidlertid barnevernet dette kravet - og barnet er allerede tilbakeført til sitt hjem. Jeg gratulerer familien med valgene som er blitt gjort og som heldigvis har ledet frem.

Samtaleprosess

Omsorgssaken ble behandlet etter forsøksordningen med samtaleprosess. Dette er en frivillig ordning som krever samtykke fra partene. Les mer om ordningen her.

I perioden fra omsorgssaken ble fremmet i fjor høst og frem til i dag, har det vært var totalt 3 oppmøter i Fylkesnemnda i Hordaland og Sogn og Fjordane. Denne nemnda er en av fire nemnder som deltar i prosjektet som har pågått ca. ett år (de andre er Oslo og Akershus, Rogaland, Trøndelag og Møre og Romsdal).

I samtaleprosess-møtene ble det diskutert alternative løsninger, lagt planer og foretatt evalueringer ut fra målsettingen om å forhindre omsorgsovertakelse. Målsettingen ble nådd med dagens resultat (snr: 16/4180).

Du finner mer informasjon om ordningen her.

Del denne siden: