Flere muligheter til rettferdsvederlag!

Bilde: Gettyimages

Flere muligheter til rettferdsvederlag!

Erstatning for ødelagt barndom og andre tilfeller hvor det offentlige har ansvar for ikke å ha hjulpet deg før du fylte 18 år. Det finnes flere muligheter selv om kravet er foreldet.

Katja Hakvaag

Forfatter: Katja Hakvaag
Publisert: 4. juni 2017

Den som har fått ødelagt sin oppvekst ved at barnevernet eller andre offentlige instanser har unnlatt å hjelpe, vil vanligvis uansett ikke kunne kreve erstatning etter fylte 22 år. Dette fordi foreldelsesregelen på 3 år starter å løpe fra vedkommende fylte 18 år. Det finnes likevel muligheter til å få erstatning.

Den statlige rettferdsvederlags-ordningen er en slik mulighet når kravet er foreldet. Du finner søknadsskjema og mer informasjon om ordningen her.

Mange kommuner har også egne erstatningsordninger for slike tilfeller. Du kan få avklart nærmere med ditt lokale NAV kontor om den kommunen du vokste opp i har slik ordning i dag.

Det også slik at selv om krav er foreldet og kommunen ikke har innført noen ordning for rettferdsvederlag, er det fullt mulig å fremsette et krav. Det bør gjøres så får kommunen heller ha samvittighet gi nei til svar under henvisning til at kravet er foreldet. Dette kan ha betydning for videre forsøk i forhold til den statlige ordningen som nevnt ovenfor.

Både den statlige og de kommunale ordningene har egne jurister som behandler slike saker for deg. Det er unødvendig å kontakte egen advokat. Det er som følge av dette heller ikke fri rettshjelp om du velger å benytte egen advokat.

Vi har erfaring med at mange har fått tildelt rettferdsvederlag fra begge ordningene.

Les flere artikler i vår NETTAVIS.


Del denne siden: