Riksalarm om lovbrudd i barnevernet!

Illustrasjonsbilde fra Gettyimages.com

Riksalarm om lovbrudd i barnevernet!

Helsetilsynet har i dag slått noe som ligner riksalarm om barnevernets saksbehandling. Det dreier seg om undersøkelse av hele 225 kommuner, og det er konstatert lovbrudd i ca. 90 prosent av dem.

Publisert: 7. mars 2017


Helsetilsynet har i dag slått noe som ligner riksalarm om barnevernets saksbehandling. Det dreier seg om undersøkelse av hele 225 kommuner, og det er konstatert lovbrudd i ca. 90 prosent av dem. Les hele oppsummeringsrapporten her.

Heletilsynet bygger på tilsyn fra Fylkesmenn samt kommunenes egenvurdering for to siste år, knyttet til det begrensede temaet håndtering av innkomne bekymringsmeldinger.

Det som kom frem i dagens rapport, er den samme barnevernssvikten som ble omtalt i mediene for Oppland i forrige uke og som Bufdir anså som "svært" alvorlig. Det gjenstår å se hva Bufdir sier om dagens rapport som er langt mer omfattende i alvorlighet.


Det fremgår at årsaken til lovbruddene antas ligge i manglende kunnskap og ledelse ved de enkelte barnevernskontor. Det er ikke første gang lignende er avdekket av Helsetilsynet. I en tilsvarende rapport fra 2011 som gjaldt andre tema, bl.a. barns medvirkning, uttalte tilsynet at:

"Mangelfull styring og ledelse
Tilsynet viste at flertallet av kommunene i va?rt utvalg ikke hadde et styringssystem som sikret at tilsynstemaene ble ivaretatt i tra?d med kravene i barnevernloven. Fylkesmennene fant eksempler pa? alvorlig svikt og mangler i kommunenes arbeid med undersøkelser, evaluering av hjelpetiltak og barns medvirkning"

Vi snakker her således om et stort skip av en etat til havs, uten skipper om bord. Dette tar tid å snu, og lite synes å ha skjedd i ledelsesstruktur siste 5 år frem til i fjor. Det gjenstår å se om barnevernleder-utdanningen departementet har satt i gang, hindrer det drivende skipet i å gå på grunn.


Her kan du lese om din egen kommune har hatt tilsyn de to siste år innen dette temaet (meldinger) og hva tilsynet i så fall avdekket. Jeg gjør oppmerksom på at det er foretatt mange andre tilsyn om andre temaer, men de fremgår ikke i oversikten her:Alta

Arendal

Ballangen

Bergen, 1

Bergen, 2

Brønnøy

Dovre

Drammen

Eidskog

Elverum

Flora

Førde

Giske

Gloppen

Grimstad

Haram

Hardanger

Horten

Hægebostad og Audnedal

Jevnaker

Jondal

Jølster

Kongsberg

Lindås

Lyngen

Mandal, Barnevern Sør

Marker

Meland

Modum

Moss

Naustdal

Nordkapp

Odda

Os

Oslo, Bydel St. Hanshaugens

Rana

Ringerike

Salangen

Samnanger

Setesdal

Skien

Skjåk

Stange

Steigen

Stor-Elvdal

Suldal

Sund

Svelvik

Søgne og Songdalen

Trondheim

Tysvær

Ullensvang

Vardø, 1

Vardø, 2

Verdal

Verran

Voss

Vågan

Øvre Eiker

ØygardenDel denne siden: