Skjerpet seg og fikk barnet tilbakeført igjen!

Fylkesnemnda i Telemark (Skien).

Skjerpet seg og fikk barnet tilbakeført igjen!

Fylkesnemnda bestemte at barna kunne tilbakeføres igjen. Problemene foreldrene hadde hatt var nå ikke lenger var tilstede.

Publisert: 17. februar 2017

Fylkesnemnda tok barnet under offentlig omsorg i 2014, med begrunnelsen "kollaps" og alvorlig omsorgssvikt i familien. Denne uka opphevet nemnda vedtaket, og tilbakeførte barnet til sine foreldre. Fylkesnemnda mente at foreldrene hadde skjerpet seg, og nå kunne gi forsvarlig omsorg selv.

Det er Fylkesnemnda i Telemark som har bestemt at foreldrene nå skal få omsorgen for barnet igjen. Det ble bestemt ved såkalt 4-21 vedtak den 14.2.17 (FTE-2016/003189).

Den familiære kollapsen da omsorgen ble tatt for 2 år siden, er av nemnda beskrevet som "konflikter og kranglig mellom foreldrene, med påfølgende voldsbruk fra fars side mot mor".

Fylkesnemnda uttalte i den nye avgjørelsen fra denne uka, at "situasjonen som nødvendiggjorde omsorgsovertakelse, ikke lenger er tilstede".

Foreldrene ble bistått av Advokatfirmaet Sylte AS 
Del denne siden: