Tilbakeføring av barn i 5 av 6 "voldssaker"!

83 prosent av barna fikk komme hjem!

Tilbakeføring av barn i 5 av 6 "voldssaker"!

83 prosent av barma hvor det var truffet akuttvedtak etter påstander om vold, fikk etter prosess for nemnda eller retten komme hjem!

Publisert: 23. desember 2016


I dag ringte Fylkesnemnda og meddelte en gledelig beskjed. Ei mor som hadde blitt fratatt sitt barn ved akuttvedtak for flere uker siden, skulle få barnet tilbake i kveld. Med dette ble hun sak nr. 5, som nå i adventstida fikk barn i julepresang etter akuttvedtak i medhold av barnevernloven § 4-6 andre ledd.

De 5 sakene er følgende:

1) Fylkesnemnda i Agder sak nr. 2016/004351 (foreldre medhold i nemndsvedtak 5.12.16)


2) Follo tingrett sak nr. 16-189592TVI-FOLL (hevet sak 8.12.16 etter avtale tilbakeføring)


3) Kristiansand tingrett sak nr. 16-191503TVI-KRI (hevet sak 16.12.16 etter avtale tilbakeføring)


4) Fylkesnemnda Oslo og Akershus sak nr. 2016/004547 (hevet sak 15.12.16 etter avtale tilbakeføring)


5) Fylkesnemnda Oslo og Akershus sak nr. 2016/004572 (foreldre medhold i nemndsvedtak 23.12)


Bare en av sakene gjaldt mer alvorlige påstander om overgrep, mens de andre var av typen «oppdragervold» og «konflikt i hjem». Det ble i overgrepssaken foretatt omfattende undersøkelser, og konkludert med at overgrep likevel ikke hadde funnet sted.


I noen av de øvrige sakene, ble det konkludert med at det hadde funnet sted lettere grad av vold i oppdragelsen, men at problemet kunne avhjelpes ved råd og veiledning av foreldrene mens barna bodde hjemme.


I tre av sakene, ble det gjort avtale mellom foreldre og barnevern om tilbakeføringen etter avtale frivillig hjelpetiltak om råd og veiledning. Disse akuttsaken ble avsluttet på dette grunnlag.

Resultatet er godt og indikerer en viss endring i barnevernssystemet ved denne sakstypen (vold), sammenlignet med situasjonen for 1 til 2 år siden. Da så vi oftere at akuttplasseringen vedvarte betydelig lenger tid på tilsvarende grunnlag.Del denne siden: