Retrett i norsk-svensk barnevernsak!

Advokat Olav Sylte

Retrett i norsk-svensk barnevernsak!

Retrett fra barnevernets side.

Publisert: 23. august 2016


Barnevernkontoret i midt-norge som gikk til det dramatiske skritt å engasjere både Europol og svenske myndigheter for å ta ei mor med sitt nyfødte barn, slik jeg har skrevet om flere ganger i det siste, har i dag gjort retrett.

Kommuneadvokaten har informert om at saken nå trekkes fra norsk fylkesnemnd, i samsvar med det som jeg skrev om i går. Det var nok et fornuftig valg, for her var det simpelthen ingen annen utvei. Norge har ikke myndighet utenfor landets egne grenser, og et vedtak fra fylkesnemnda ville aldri kunne blitt anvendt i Sverige (rettskraftsregler).

Derved har den dramatiske saken hvor både Europol, svensk politi og barnevern, ble lurt av det norske barnevernkontoret til å pågripe moren i Sverige under påskudd av at hun hadde kidnappet et barn, fått sin lykkelige slutt.

Bakgrunnen for retretten er den svenske rettsavgjørelsen som jeg blant annet skrev om for noen dager siden. Les mer om den her.

Det samme barnevernkontoret forsøkte også i fjor å frata mor hennes to eldste barn, som også har flyttet til Sverige sammen med sin mor. Barnevernkontoret tapte også denne saken. Les mer om den saken her.

Det var særlig dette fylkesnemndsvedtaket fra i fjor barnevernkontoret ba sin kolleger i Sverige om å legge til grunn, og som svensk forfatningsrett ikke mente var relevant grunn for å frata hennes nyfødte barn.


Del denne siden: