Gransking av norsk barnevern!

Bilde: Statsråd Horne, regjeringen.no

Gransking av norsk barnevern!

Helsetilsynet starter gransking av norsk barnevern etter avtale med barnevernministeren.

Publisert: 19. april 2016

Solveig Horne har kunngjort at Statens Helsetilsyn nå skal igangsette en gransking av norsk barnevern. Den skal gjøres for å få mer kunnskap om hvordan barnevernsaker behandles av norsk barnevern, og innbefatte sakkyndiges arbeid og behandlingen i fylkesnemnda.

Vi vet at det gjøres mye godt arbeid i barnevernet, men barnevernet får ofte kritikk, enten for å ha grepet inn for tidlig eller på feil måte, eller fordi de kommer for sent. Vi ønsker å få et bilde av hvordan systemet fungerer, hvordan tvangssakene behandles og av hva som skjer i de tilfellene det svikter, uttaler Horne i en pressemelding i dag.

Tilsynet skal gå gjennom et antall saker hvor omsorgen er tatt og sakene skal komme fra ulike barnevernkontor i Norge.

Tilsynet er ikke direkte underlagt Barne- og likestillingsministeren.

Hvordan utvelgelsen skal skje er ikke kjent, men det er påpekt at det skal være fra et "tilfeldig" og ikke et "styrt" utvalg.

Det er er forventet at granskingen skal komme raskt i gang.

Del denne siden: