Vinner nå nesten annenhver omsorgssak!

Vinner nå nesten annenhver omsorgssak!

Vi vant ca. en omsorgssak i uka i 10 uker. Det viser advokatfirmaets siste statistikk om 4-12 og 4-21 saker.

Publisert: 15. mars 2016

Hele 9 av 24 saker om omsorgsovertakelse eller tilbakeføring Advokatfirmaet Sylte har hatt de siste 10 ukene, er vunnet av våre klienter. Det er nok ikke perfekt, men aldeles oppadgående tall og lang fra helt sortmalt.

Advokatforeningen har i flere år skrevet at foreldre i slike saker bare vinner 10 prosent av sakene. Dersom dette er korrekt, ligger vi svært godt an.

Vi gjorde tilsvarende undersøkelse for under ett år siden. Den gjaldt for første halvår av 2015. Den viste at vi da vant hver tredje barnevernsak. Les mer om den forrige undersøkelse her.

Nå har andelen saker vi har vunnet steget med nesten 10 prosent, til ca. 40 prosent, og ligger matematisk hele tre ganger (300 prosent) over det tall Advokatforeningen markedsfører at gjelder for advokatstanden generelt.

Vi mistenker at statistikken til advokatforeningen ikke er oppdatert, og anbefaler Bufdir om å fremlegge nasjonal statistikk slik at realitetene kan komme frem.

Vi oppfordrer også andre advokatkontor om å gjøre det samme som oss, og publisere statistikk. Da kan det være at det kommer frem, at rettssystemet likevel ikke er så sortmalt som mange påstår idag.

Det er bare "rene" omsorgssaker vi har tatt med i statistikken også denne gang, dvs. de "prosessuelt tyngste" sakene som er til behandling i barnevernsystemet. Saker om samvær, adopsjon, akuttvedtak m.m, er holdt utenfor. Statistikken for andel "vunnet" sak for foreldre, er enda høyere for denne del.

Hele 5 omsorgssaker er dessuten blitt trukket etter at de er fremmet i den aktuelle 10-ukers perioden, og disse er også holdt utenfor statistikken. Dersom de hadde blitt tatt med, ville andelen saker vunnet blitt over 50 prosent.

Mange av sakene gjelder dessuten flere barn i samme sak, men i vår statistikk regnes dette bare som en stk. sak.

På samme måte som forrige gang publiserer vi instans og saksnummer, slik at tallene vi presenterer kan kontrolleres av myndighetene og andre som er spesielt interessert.

Omsorgssakene som er vunnet de siste 10 uker er følgende:

11.01.16: Fylkesnemnda Troms og Finnmark saksnr. 15-317/15-318 (omsorgsovertak)

03.02.16: Haugaland tingrett saks nr. 15-180961 (omsorgsovertakelse)

09.02.16: Fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold saks nr. 15-336 (tilbakeføring)

10.02.16: Sarpsborg tingrett saks nr. 15-93353 (tilbakeføring)

12.02.16: Fylkesnemnda i Hedmark og Oppland saks nr. 15-387 (institusjonsplassering)

24.02.16: Fylkesnemnda i Troms og Finnmark saks nr. 16-007 (tilbakeføring)

01.03.16: Fylkesnemnda i Østfold saks nr. 15-306 (tilbakeføring)

02.03.16: Fylkesnemnda i Nordland saks nr. 15-345 (omsorgsovertakelse)

07.03.16: Bergen tingrett saks nr. 15-74912 (omsorgsovertakelse)

Vi benytter anledningen til å takke våre klienter for at vi fikk muligheten til å bistå dem i den vanskelige perioden de har vært gjennom.


(Senere statistikk har vist enda bedre tall. Les mer om det her, Red anm. 2.3.17).


Del denne siden: