Justismord i barnevernsak

BIlde: Illustrasjonsbilde fra Istock

Justismord i barnevernsak

Et 12 åring ble plassert i fremmed fosterhjem i 9 måneder uten at lovens grunnvilkår for omsorgsovertakelse var oppfylt. Nå har tingretten opphevet det som må betegnes som et justismord i familieforhold.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 6. desember 2018

Barnevernet mente at foreldrene ikke så seg selv og sin rolle som foreldre særlig godt, og observerte «lite mimikk, øyenkontakt, leker og aktiviteter mellom foreldre og barn (på 12 år)». På dette grunnlag fikk barnevernkontoret med seg Fylkesnemnda i at barnet måtte tvangsflyttes til fremmed fosterhjem. Feil sier nå tingretten; det barnevernet har pekt på oppfyller ikke en gang grunnvilkåret for å foreta et så inngripende tiltak som omsorgsovertakelse er.

Barnet ble flyttet i fremmed fosterhjem straks fylkesnemndas avgjørelse ble avsagt. Det skjedde den 15. mars 2018. Som følge av denne plasseringen før saken var blitt overprøvd av tingretten, har barnet og familien med tingrettens ferske dom egentlig allerede blitt "straffet" på forhånd og uten dom. Inngrepet må karakteriseres som et justismord som antakeligvis aldri kan rettes opp igjen.

«Retten kan ikke se at den omsorgssituasjon barnet (vil få) kan karakteriseres som alvorlig mangler ved den daglige omsorgen. Retten ser at det kan være utfordringer. Du har en mor som kan norsk svært dårlig etter veldig mange år i Norge. Det i seg selv kan ikke være tilstrekkelig for å gå til det inngripende skritt å overta omsorgen», skriver blant annet retten i den faglig knusende dommen over både Fylkesnemndas vedtak og det lokale barnevernkontor 

Det er Dalane tingrett som har behandlet saken (18-050091TVI-DALA). Dommen var enstemmig og ble avsagt 6. desember i år. 

Barnevernkontoret har varslet at de ikke godtar dommen og vil anke den til lagmannsretten.

Foreldrene ble bistått av advokatene Olav Sylte og Trond Wåland.

Del denne siden: