Retten vil betale privatetterforsker i straffesak

Advokat Olav Sylte

Retten vil betale privatetterforsker i straffesak

Kristiansand tingrett har innvilget bruk av privatetterforsker i straffesak, etter prinsippet om equality of arms (EMK art. 6). Dette er korrekt anvendelse av juss, ettersom påtalemyndigheten også stiller med etterforskere på sitt lag.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 5. oktober 2018

Kristiansand tingrett har besluttet at forsvaret i en drapssak, får anledning til å benytte privatetterforsker før og under hovedforhandling, ut fra regelen i EMK artikkel 6 (equality of arms). Avgjørelsen som er en såkalt "simpel beslutning", ble avsagt i går (18-101293MED-KISA/25).

Ved beslutningen innvilges forsvarers begjæring om rammetillatelse, for inntil 100 timer "privatetteforskning/gjennomgang" i tillegg til at privatetterforsker får følge hele hovedforhandlingen som går fra 12. november 2017 til medio januar 2018, på det offentliges kostnad. Dette slik at faktura fra privatetteforsker ved rettens allerede truffe beslutning, medtas som forhåndsgodkjent utlegg på forsvarers senere salæroppgave til retten.

Påtalemyndigheten skal på sin side stille med 2 etterforskere som bisittere under hele hovedforhandlingen.


Del denne siden: