Skandale i svensk rettsvesen

Illustrasjonsbilde: domstol.se

Skandale i svensk rettsvesen

Over 100 svenske meddommere har fått ut høyere erstatning for tapt arbeidsinntekt enn hva som er korrekt. Kan det samme være et problem i norsk rett?

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 5. juni 2018

Svenske domstoler er blitt gransket og det har dukket opp en rettsskandale. Over hundre svenske meddommere kan ha gitt uriktige opplysninger til domstolen om tapt arbeidsinntekt. På denne måten skal de ha fått ut for høy godtgjørelse for å fungere som meddommere. 

Det er TV4 som melder om saken.

Det fremgår at av 273 meddommere (nämndemän) som fikk ut mer enn 2.000 kroner dagen for å være meddommer, var det 109 eller 40%, som fikk ut mer i erstatning enn de ville fått ved sin ordinære jobb. 

Granskingen viser at enkelte meddommere skal ha fått så mye som 20 ganger mer ut i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, enn det som er korrekt.

Svenske medier og domstoler frykter at skandalen svekker tilliten til det svenske rettsvesenet. 

Det er ukjent om det er foretatt tilsvarende gransking ved norske domstoler. 

Del denne siden: