Politiaksjon etter helsestasjon!

Politiaksjon etter helsestasjon!

Møtte ikke på helsestasjon. Utløste politiaksjon.

Publisert: 2. april 2017

Manglende oppmøte på helsestasjon for vaksinasjon kan utløse politiaksjon, skal vi tro et lokalt barnevernskontor på østlandet. 

Ei afrikansk mor dukket ikke opp på en norsk helsestasjon for å vaksinere et 8 mnd gammelt spedbarn som var født og bosatt i Afrika. For helsestasjonen var dette i følge barnevernet unaturlig, og helsestasjonen meldte angivelig bekymring til legen, som igjen angivelig på eget initiativ sendte bekymringsmelding til barnevernet, som interesserte seg voldsomt for det afrikanske barnet.

Barnevernet sendte så politiet bokstavlig talt "på" mors svigerforeldre bosatt på østlandet, og en omfattende aksjon var i gang om et barn som hele livet hadde oppholdt seg i Afrika.

Aksjonerte hos svigermor 1000 mil unna
Det var tidligere denne uka, at flere uniformerte polititjenestemenn aksjonerte sammen med flere barnevernsansatte på angivelig søk etter et afrikansk barn. Aksjonen skjedde hos den afrikanske morens svigerforeldre bosatt på østlandet. 

Svigermor var hjemme alene og forstod ikke noe som helst av som var på gang. Politiet gjenomsøkte skuffer og skap, til tross for at barnevernet visste at barnets mor og far ikke bodde der og til tross for at svigermor bekreftet det samme og at barnet bodde i Afrika.

Aksjonistene fant naturlig nok ikke barnet som bor og oppholder seg med sin familie ca. tusen mil unna aksjonsstedet.

Mot bedre vitende
Barnevernet har bekreftet at de før politiaksjonen var kjent med at barnet var født i Afrika, og at foreldrene flere ganger både til norsk lege og barnevern hadde opplyst at det fortsatt var der hos sin familie mens mor var i Norge i forbindelse med en barneverns-rettssak om et annet barn. Således fremgår av meldingen:

Barnevernet har også skriftlig bekreftet at de var kjent med at verken barnets mor eller far bodde der rassiaen faktisk ble foretatt.

Både barnevern og helsestasjon var også kjent med at mor flere ganger hadde fortalt at barnet hadde fått alle vaksinene de skulle ha i Afrika, og at disse var like gode og de samme som gis i Norge.

"Uroaksjon" dagen før rettssak
Aksjonen med meldinger fra helsestasjon/lege/barnevern og bistand fra politi, fant sted dagen før foreldrenes rettssak mot det samme barnevernkontoret om et annet barn. 

I rettssaken påfølgende dag, skulle mors svigerfar forklare seg som vitne etter ønske fra foreldrene.

Foreldrene oppfatter hendelsen som en "uroaksjon" fra sin motpart.

Må undersøke i Afrika

Barnevernet har også åpnet såkalt 3-måneders undersøkelsessak for det 8 måneder gamle afrikanske spedbarnet bosatt i Afrika. Det gjenstår å se om barnevernet nå i stedet vil dra til Afrika og undersøke forholdene der.


Del denne siden: